Tuesday, February 15, 2011

NẾU CÓ YÊU TÔI

Nếu có yêu tôi
Xin yêu như yêu những vầng mây
Đứng từ xa mà ngắm
Dưới ánh mặt trời
Mây sẽ muôn hình và sắc màu đẹp lắm
Nhưng đến gần thì áng mây tuyệt phẩm
Do hóa thân, nước thở mà thôi
Và người chẳng  còn nhìn thấy được tôi
Thì nói chi giữ lại


                                                                                 

NÓI VỚI CÁC EM

(Thân mến gởi các em sinh viên học sinh yêu nước tại Việt Nam, những người đã, đang và sẽ can trường đứng lên chung lòng đòi lại quê hương. Đây là thời điểm các em  viết trang hùng sử- Thiết tha mong Quí Vị và Quí Bạn phổ biến rộng rãi giùm. Đa tạ)

Em thấy đảng mình có đúng không ?
Khi quân Trung quốc lấn non sông
Xuôi tay, đảng đứng im, nhìn giặc
Chiếm đất quê hương chẳng động lòng ??

TÂM TÌNH VỚI MẸ

(Kính dâng Từ Mẫu - Thân tặng những bạn đồng tâm cảnh)

 Mẹ ơi mấy chục năm rồi
Thơ con không được một lời là thơ !
Để cùng với mẹ, trong mơ
Tâm tình, giao cảm, nối bờ âm dương