Tuesday, March 31, 2020

NGHIÊNG MÌNH TRÂN TRỌNG CẢM ƠNNGHIÊNG MÌNH
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Viết để ghi nhớ và cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam tại Mỹ. Những người đã cống hiến thời gian và công sức ngồi may khẩu trang, mũ, áo để tặng nhân viên y tế ở các nhà thương vì sự thiếu hụt trầm trọng những thiệt bị này trong những ngày thế giới nói chung, nước Mỹ nói riêng, gồng mình chịu những đau thương chết chóc lây nhiễm kinh hoàng vì con độc trùng Corona lây lan từ Trung Cộng. (Covid-19)
Đang khi đất nước buồn đau
Vì con trùng độc cộng Tàu thẩy sang
Bất ngờ, không đủ khẩu trang
Bất thường, thiếu cả áo choàng, bao tay
Bởi vì "kẻ lạ" mới đây
Đi thu mua sạch nên nay không hàng
Và vì Mỹ với lòng vàng
Thấy Tàu hoạn nạn gởi sang giúp Tàu
Thế mà ai có ngờ đâu
Độc trùng hại Mỹ chính Tàu đưa sang!
Người nhiễm bịnh khắp tiểu bang
Và người chết ngót bốn ngàn, chưa ngưng *
Chính phủ lo lắng không ngừng
Nhà thương làm việc chẳng dừng một giây
Trong cơn nguy kịch thế này
Mà đồ thiết bị trong tay không còn
Việt Nam tỏ tấm lòng son
Tiệm Nails, các chị ngồi tròn bên nhau *
Đôi tay khéo léo nhiệm màu
Khẩu trang và mũ trùm đầu chị may ...
Nhà thương đem đến trao tay
Nhìn nhau cảm động, mắt cay lòng mừng
Lại thêm anh Đức Chị Dung *
Tặng kho thiết bị, đồ dùng y khoa
Đọc tin mắt lệ tôi nhoà
Khốn nguy mới rõ đâu là vàng thau
Có lòng, lòng mới biết đau
Có tình, tình mới làm giàu thế gian
Trong cơn đại dịch nguy nàn
Qúy thay hành động vẹn toàn nghĩa ân
Chung tay, nghĩa cử góp phần
Nói lên bản chất của dân Việt mình
Đền ơn đáp nghĩa, chí tình
Yêu thương, bảo vệ nơi mình an cư
 *
Trái tim lân mẫn, nhân từ
Mãi ghi đậm ở tâm tư mọi người
Nghiêng mình trân trọng, chúng tôi
Gởi Anh, gởi Chị đôi lời CẢM ƠN ...


Ngô Minh Hằng

* Xin xem những hình ảnh và  ghi chú kèm theo:WORLD / COUNTRIES / UNITED STATES
Last updated: March 31, 2020, 22:02 GMT

 United States

Coronavirus Cases:

185,270

Deaths:

3,780

Recovered:

6,347

Total Coronavirus Cases in the United States

--
                                  ************************************