Sunday, September 20, 2020

KỲ NÀY, BẦU CỬ .... 

KỲ NÀY, BẦU CỬ ....

 
 
 
Cuộc bầu Tổng Thống năm nay
Vô cùng quan trọng cho ngày tương lai
Không muốn sống như loài súc vật
Mà sống đời chân thật, tự do
Thì nên chọn lựa, thăm dò
Thiện lương, tài đức, chọn cho đúng người
Bởi lầm chuyến này thôi, là chết
Hại đời mình, hại hết cháu con
Tự do hạnh phúc không còn
Chủ quyền sông núi dâng ngon cho Tàu
Hày nhận định trước sau thì rõ
Bạo loạn nào đang có quanh ta ?
Cò còn Dân Chủ - Cộng Hoà
Đơn thuần hai đảng như là ngày xưa ?
Hay thiên tả, bọn Lừa xảo độc
Đang tung trò "Hành Động" hại ta !?
Lại thêm nhóm Antifa
Chủ Nghĩa Xã Hội đường tà đi chung 
BLM xây cùng mộng mị
Thế lực đen ma qủy lộng hành
Thấy ta hạnh phúc an lành
Dã tâm chúng phá để giành nhất ngôi!
Ta, vì thế, cần người yêu nước
Bậc anh hùng, thao lược, nghĩa nhân
Kiên cường, vì nước, vì dân
Tàu dù hoán vũ đằng vân, coi xoàng
Thì đất nước giang san mới vững
Mới oai hùng thế đứng ngàn sau
Đừng nghe lừa mị mà bầu
Cho bày qùy gối mà đau mọi miền
Chúng không trọng tình thiêng, lẽ phải
Đi theo Tàu làm hại quốc gia
Nếu Biden đắc cử là
Tàu ngôi bá chủ còn ta chư hầu!
Cả thế giới, cộng Tàu thống trị
Đã vào tròng thì chỉ bó tay !!!
Nên kỳ bầu cử năm nay
Vô cùng quan trọng cho ngày tương lai !
 *
Biết lòng Trump miệt mài cứu nước
Biết tài Trump đảm lược, tung hoành
Nên bày phản quốc gian manh
Tấn công, trở tráo, lộng hành, múa may
Chúng ta phải cầm tay lá phiếu
Đến nơi bầu, đừng thiếu, đừng sai
Kỳ này, bầu cử hỡi ai
Vô cùng quan trọng, tương lai chính mình !

 
Ngô Minh Hằng
 

Wednesday, September 16, 2020

XIN NHÌN CHO TỎ...

XIN NHÌN CHO TỎ... 

Nỗi đau vẫn nhức trong tim
Tháng Tư còn đó, nổi chìm còn đây ...
Quê còn Việt cộng đọa đầy
Ta còn nỗi nhục tan bày, mất quê
Người đi còn vọng lời thề
Bao giờ sạch cộng mới về quê xưa
Thế mà chưa mấy nắng mưa
Khăn nhung áo gấm đã thừa đường quê
Vô tâm thế vẫn chưa vừa
Tạm dung, đất khách còn đưa cộng vào
Với nhau che mặt, dựng rào
Với cộng niềm nở mời chào thân quen
Quên ngày tù ngục tối đen
Quên đêm bỏ trốn yếu hèn vượt biên
Vô tâm hay đã vì tiền
Mà nay viên mãn đất hiền an cư
Lại quên ngày cuối Tháng Tư
Lại theo chân bọn Tàu phù tung hô ....
A dua với lũ tội đồ
Mong làm nước Mỹ cõi bờ tan hoang ?
"Đánh" ông Trump thật dã man
Cầm tay bỏ lửa phũ phàng, bất lương !
Manh tâm làm loạn chính trường
Giúp cho Tàu cộng mở đường chiếm ngôi 
Nước ta cộng chiếm mất rồi
Ta tìm đến Mỹ xây đời Tự do
Mà nay Tàu cộng ta phò
Mỹ mà mất nước, ta bò đi đâu ???
Nhớ cho đứng nhất địa cầu 
Cộng Tàu xảo độc, cộng Tàu tàn hung !
Kẻ theo Tàu cộng nằm vùng
Thì tâm địa cũng vô cùng gian manh !
Ta may, chim đậu đất lành
Không vun, chớ đập tan tành cái may ...
Nếu Tàu được Mỹ trong tay
Thì ta khốn đốn như ngày Tháng Tư !
Không nhìn ra cộng thật ư
Mà đi theo giặc đập nhừ chính ta ?!
Bốn lăm năm hận chưa nhoà (1975-2020)
Xin nhìn rõ bậc yêu nhà, thương dân
Đừng đi theo bọn vong thân
Đã xa chính trực lại gần gian phi
Trước bày bất hảo, chúng qùy
Trước quân Tàu cộng, thần kỳ, chúng tôn
Không còn quốc thể, quốc hồn
Bầu cho kẻ ấy hỏi còn núi sông?
Ta đi bầu nhé, cho đông
Nhưng bầu cho đúng, kẻo không, mất nhà !
Thời này lắm qủy nhiều ma
Xin nhìn cho tỏ, chớ mà VÔ TÂM !Ngô Minh Hằng

Tháng 9/2020