Friday, January 10, 2020

ĐOẢN THI MÙA ĐÔNGĐOẢN THI MÙA ĐÔNG
 
 
 
XÉ NÁT
 
 
Buồn nào hơn thế này không ?
Ðau nào hơn hở Lạc Hồng ??? Hỡi ơi ...
Giết lòng tin của mọi người
Bịp lừa nhau đến thế thôi ... là cùng ...
Vì tiền, che mặt, gian hùng
Mà rằng cứu kẻ khốn cùng, ra tay !
Niềm tin xé nát thế này
Không còn một mảnh để may lại lòng!
 
 *
 
 
TIẾP TAY
 
 
Vì sao bốn mấy năm trời
Việt gian, Việt cộng khơi khơi sống còn?
Hẳn không vì thiếu lòng son
Mà vì thừa kẻ chui lòn, mê đô
Góp tay, tiếp sức cho Hồ
Niềm tin, chính nghĩa, mưu mô, chúng lừa !
Đôi người tỉnh, đôi người chưa
Những ai tố giác, chúng đưa vô hòm!!
Không đưa được, chúng chửi om
Để người khiếp sợ, chẳng còn ho he ...
 
 *
 
LY KỲ
 
 
Chao ơi, chỉ bởi mùi tiền
Mà mờ chính nghĩa, mà điên đảo lòng
Miệng thì tổ quốc, non sông
Tâm thì phản phúc, lộn sòng, hai mang
Tháng Tư, từ buổi tan hàng
Hỏi ai thương lá cờ vàng không đau !
Trừ bày xôi thịt ma đầu
Bày trò kháng bịp lừa nhau ly kỳ
 
 
 *
 
NHẤT ĐIỂM
 

Xót người trong mộ đã lâu
Làm sao biện bạch một câu cho mình
Thương cho thế thái nhân sinh
Xảo ngôn vọng ngữ, bạc tình vong ân
A dua với lũ vô thần
Công bằng, liêm sỉ, nghĩa nhân, đạp nhàu
Chúc cho đi trọn nhịp cầu
Nếu còn NHẤT ĐIỂM, chớ câu bất nghì !
 
 
Ngô Minh Hằng
 
 
 
--

No comments:

Post a Comment