Friday, November 2, 2012

CHỈ VÌ ÐƠN LẺ ÐẤY THÔI !nh ngày VNCS tuyên án Vit Khang 4 năm tù giam, hai năm qun chế vì VK viết hai bn nhc yêu nước, bài thơ này xin gi v tt c Ðng Bào Vit Nam ti quê nhà. Riêng gi đến anh ch em công an, quân đi, công nhân, đoàn th, đng viên, sinh viên hc sinh, nhng người yêu quê hương, đã thm đau khi thy bao nhiêu bt công, tàn ác ca đng CSVN giáng xung chính đng bào mình, chính con cháu mình và tình trng "dân hóa lao nô, nước thành qun huyn ca Tàu" trong mt ngày không xa lm đ tìm cách liên kết cùng nhau, nht t đng lên cu nguy cho T Quc.)

 
 
Bốn năm đảng nhốt Việt Khang
Chỉ vì yêu nước Việt Nam hở trời ?!
Sơn hà, thấy đảng cắt tơi
Dâng cho Tàu cộng để ngôi đảng bền
Dân đen, thấy bị đảng nghiền
Nhốt tù nếu dám đứng lên biểu tình
Xót vì dân nước điêu linh
Viết hai nhạc phẩm khóc tình núi sông ...
Ðã không hối cải, thay lòng
Ðảng còn người bắt, tay còng, tù anh !
Rõ ràng đảng phản dân lành
Khi dân tỏ mối chân thành yêu quê !
Thế thì hỏi cái đảng kia
Có nên tồn tại, hay lia xuống mồ ???
Ðảng còn, dân hóa lao nô
Nước thành quận, huyện, nhập vô nước Tàu
Nếu ta đồng loạt, cùng nhau
Ðứng lên, đảng sẽ nát nhầu như chơi
Vì ta đơn lẻ từng người
Ðảng kia mới giết ta thôi, dễ dàng
Còn ta liên kết: công an
Học sinh, quân đội, đảng, đoàn, công nhân
Góp thành sức mạnh toàn dân
Tài nào mà đảng ngăn chân vỡ bờ ?
Dân ơi, Tổ Quốc vẫn chờ
Giống nòi Hồng Lạc dựng cờ, rửa oan !
 
Ðứng lên ! toàn quốc, Việt Nam !
Cứu ta, cứu lấy Việt Khang, cứu đời !
Chỉ vì đơn lẻ đấy thôi
Ðảng kia mới dám tù người. Ðứng lên !!!
 
Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment