Friday, November 2, 2012

TƯỞNG NIỆM

TƯỞNG NIỆM

( Kỷ niệm ngày 1 tháng 11, ngày đau thương của dân tộc Việt Nam và nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Kính dâng Anh Linh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm)


Mỗi chữ xin là một nén hương
Dâng niềm tôn kính, xót xa thương
Anh hùng chẳng bởi do thời thế
Hào kiệt đâu cần phải bá vương
Vì bọn tiểu nhân gây tạo phản
Nên người quân tử gặp tai ương
Nếu không, tổ quốc và dân tộc
Đã với năm châu rạng phú cường


Ngô Minh Hằng

*

 Bài họa 1

Nghi ngút ban thờ tỏa khói hương
Mọi người tưởng niệm ngậm ngùi thương
Uy linh Chí Sĩ còn oan khuất
Hệ lụy miền Nam mãi vấn vương
Bởi giữ chủ quyền, mang thảm họa
Vì gìn chánh nghĩa, chuốc tai ương
Ván bài chính tri, ôi tàn nhẫn
Nước Việt tiêu hao sức tự cường !!!


11-01-2009 TỪ PHONG

*

 Bài họa 2
KHÍ PHÁCH

 Dẫu đốt bao nhiêu là nén hương,
Cũng không đủ tỏ nỗi niềm thương!
Hình hài tuy đã trở về cội,
Khi phách đâu đây quanh quẩn vương!
Vì nước, vì dân, nên độc lâ.p.
Hám danh, tham lợi, gây tai ương
Bởi không nao núng vì dè ép
Nên nát thân kia với bạo cường./.


Dzoãn Thường
Pasadena 1/11/2009


*

 Bài họa 3

NẾU KHÔNG...

Từ đó quê mình phai sắc hương
Loạn thần gây bao cảnh tang thương
Hùm thiêng lở vận đành thất thế
Chiên lành hụt hẩng phải sầu vương
Ngụy tướng ngu đần mưu tạo phản
Bầy tôi dại dột dựng tai ương
Một, tháng Mười Một tang quốc tộc
Nếu không... đất nước đã phú cường

Ó Biển 227

*

Bài họa 4

Tưởng Niệm Ngô Tổng Thống (Bài Họa)1/2Tưởng niệm bàn thờ nghi ngút hương,
Vần thơ ray rứt, tiếc, buồn, thương...
Giúp đời trả nghĩa, Dân hoài nhớ,
Vị Quốc ơn đền, dạ mãi vương.
Ðảo chánh, tham quyền: hàng tướng lãnh,
Trở cờ, thủ lợi: cấp trung ương.
Cơ trời khó đoán, đang chờ sẵn,
Nước nhỏ mưu chi, chống đại cường.2/2Quật cường khí tỏa ngát trầm hương,
Nhìn lại sự tình, Ðất Nước thương.
Vì lợi giết Vua, buồn cận tướng!
Tham quyền hại Chúa, khổ thân Vương.
Anh hùng chống Cộng: mầm đương mọc,
Hảo hán diệt thù: mộng đã ương.
Lịch sử sang trang, Dân nuối tiếc,
Một đời Tổng-Thống. Chí kiên cường.


Du Sơn Lãng Tử (Thu 2009) 

*

Bài họa 5Hương Lòng Xin Kính...Tưởng nhớ người xưa chung niệm hương
Vì Dân,vì Nước chết bi thương
Truy nguyên xuất phát:Do tay bạn
Cập nhật hành tung :Bởi quỷ vương.
Chính thể Cộng Hoà vừa thiết lập
Và nền Dân Chủ mới gieo ương
Để rồi một sớm thành mây khói
Vận nước trao tay bọn bạo cường.

*
Vận nước trao tay bọn bạo cường
Phưòng chèo chẳng khác,dở thêm ương
Đất liền đã cắt dâng quyền phỉ
Hải đảo thời đem hiến ngụy vương
Cố bám đặc quyền,và đạc lợi
Nên quên dòng giống với tình thương
Dan Nam khổ cực thôi muôn vẻ
Hỏi cách mô đây cứu cố hương ?

Thái Huy,Nov-3-09


No comments:

Post a Comment