Saturday, November 3, 2012

NGUYỆN CẦU
(Kính dâng Anh Linh Tng Thng NGÔ ÐÌNH DIM

nhân ngày gi th 49 ca Người)


Mượn màn "Cách Mng" đ lên ngôi
Phn phúc, đang tâm giết hi Người !
Thân nát chng nhòa gương dũng kit
Hn lìa vn hin nét tinh khôi
Mt dòng máu chy, đen sông núi
Bn phía mây giăng, tím đt tri
Ðo đc - tài năng - lòng ái qu
Nghìn thu vng vc thế gian soi
*
Nghìn thu vng vc thế gian soi
Công chính, bao người cm khúc nhôi...
Giông t thuyn đi, mưa gió cn
Bão bùng bến đu, tuyết sương rơi
Kinh bang tế thế tay chèo lái
Tr quc an dân d đp bi
Nhờ chí quật cường, tâm tận hiến
Chín năm Nam Vit sng đời vui
*
Chín năm Nam Vit sng đời vui
Là bi công ai gng sc bi
Dp gic bn vùng vun xã tc
Giúp dân na nước dng cơ ngơi
M mang trí tu vươn cùng bn
Rèn luyn tài năng góp vi người
Vườn biếc, n xanh va mi chm
Ch ngày xuân thm n hoa tươi
*
Ch ngày xuân thm n hoa tươi
Nhưng khn by sâu phá nát bi
T quc đâu bng tin vi thế
Ðng bào còn kém chc cùng ngôi
Lưỡi dao bt nghĩa, loài buôn xác
Viên đn phi nhân, lũ giết người !
T đy non sông đy máu l
Tháng Tư oan nghit hn nào nguôi
*
Tháng Tư oan nghit hn nào nguôi
My chc năm qua sng kiếp Hi
Lòng đã đau thương tình cách bit
Tim còn hn ti cnh chia phôi
Nhng mong lp tr gy nên cuc
ước toàn dân dng li đi
Cu nguyn Anh Linh, Hn T Quc
Ðưa thuyn Dân Tc vượt trùng khơi
 
Ngô Minh Hng

No comments:

Post a Comment