Thursday, August 10, 2017

CHỐNG TÀU...CHỐNG TÀU...
Thân mến gởi những người trẻ VN trong và ngoài nước, có tài năng, có nhiệt tình yêu nước nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về thủ đoạn gian manh, lừa bịp của VC và bọn tay sai.


  *
Chống Tàu - Chỉ chống Tàu thôi?
Và Việt cộng để khơi khơi sống còn ???
Việt cộng bán nước buôn non
Rước Tàu về đạp tan mòn núi sông
Dã man đàn áp giống dòng
Giết dân cưỡi cổ Lạc Hồng bấy lâu
Thế mà lại chỉ chống Tàu
Mà không chống lũ ma đầu cộng nô ?
Chống Tàu hiệu quả chi mô
Khi mời Tàu đến là Hồ Chí Minh
Là bày hậu duệ Ba Đình
Trọng, Quang và lũ chấp hành trung ương
Giang sơn, ai thật lòng thương
Tận tình chống cộng, quê hương mới còn !!!
Xin đừng vì bả vàng son
Mà lừa bịp mãi nước non, đồng bào !
Chống Tàu, chỉ chống tàu sao ?
Thế thì Việt cộng, đỉnh cao vẫn còn !
Và dân thì sẽ chết mòn
Xác thân Tây Tạng, linh hồn Tân Cương
Xin ai nếu xót quê hương
Thì đi cho đúng con đường đấu tranh !!!
Đừng như lớp cũ, cha anh
Mắc vòng lừa bịp vuốt nanh giặc Hồ !

   *
Ngô Minh Hằng


Mời Qúi vị và các Bạn đọc thơ NMH tại:
No comments:

Post a Comment