Monday, August 28, 2017

LẰN RANH QUỐC CỘNG

 
 
LẰN RANH QUỐC CỘNG
Cảm tác sau khi theo dõi những bản tin về " Hiến Chương Cộng Đồng bị đổi từ " Một Cộng Đồng chống Cộng" thành  "một Cộng Đồng không Cộng sản..." của CĐVNTNCS tại Hoa Thịnh Đốn.
 
 
 *
Chữ "CHỐNG CỘNG" và chữ "KHÔNG CỘNG SẢN"
Phân tích thì ý nghĩa khác nhau xa
Bởi chống cộng là chống loài vong bản
Nằm vũng, trở cờ, đội lốt quốc gia
 *
Bởi chống cộng là chống điều gian xảo
Chống dã tâm, hiểm độc, bịp lừa người
Chống bọn bán quê, bán rừng, bán đảo
Chống lũ lạy Tàu nhưng nuốt dân tươi
 *
Vì cộng mà ta xác dềnh mặt biển
Và những con thuyền chìm đáy đại dương 
Búa hải tặc đã bao lần oan nghiệt
Máu đổ thây rơi trăm nỗi đoạn trường... 
 *
Vì cộng mà ta thành Tù Cải Tạo
Bao xác tù lấp vội giữa rừng hoang
Vì cộng, dân ta đói cơm rách áo
Không tự do, thừa thống khổ kinh hoàng
 *
Vì cộng mà ta thành dân tị nạn
Lưu lạc quê người nhưng được yên đâu !
Nghị quyết tung ra gian manh, thủ đoạn
"CHỐNG CỘNG" là ta chống bọn ma đầu !!!
  *
"KHÔNG CỘNG SẢN" thì dù không là cộng
Là chẳng bao giờ chống bọn bất lương
Mặc cho chúng cứ bịp lừa dân tộc...
Giết hại giống nòi, gieo rắc đau thương !
 *
Là mặc chúng đem non sông đổi bán
Xô tương lai dân tộc Việt Nam mình
Vào nô lệ như Tân Cương, Tây Tạng
Cũng kệ chuyện đời và cứ làm thinh ?
 *
Là mặc cộng tung hoành, không chống đối
Là thản nhiên, vô cảm trước hung tàn
Phải chăng đó là mở đường dẫn lối...
Cho cộng lan dần như vết dầu loang ???
 *
Cho cộng trưởng thành trong nôi tị nạn
Để lằn ranh Quốc - Cộng tự phai mờ ?
Nguy hiểm qúa, trước gian hùng tàn ác
Kẻ đồng tình với cộng mới làm ngơ !
  *
Đừng ngụy biện, cũng đừng hy vọng thế
Chẳng có bao giờ Việt cộng đổi thay !
Chúng đã lừa ta, lừa người bốn bể
Sao vẫn mê man say mộng giữa ngày !?
  *
Chữ "CHỐNG CỘNG" đã bỏ ngoài tâm ý
Là lằn ranh Quốc - Cộng đã phai màu
Nếu tổ quốc lòng ta còn trân qúi
Thì QUÊ HƯƠNG, DÂN TỘC phải hàng đầu !
 
 
Ngô Minh Hằng
 
 
 
Trích

From: hoithoanhhoathinhdon2@gmail.com
Sent: 8/25/2017 10:09:55 P.M. Central Daylight Time
Subj: Fwd: Bản Tin Hoa Thịnh Đốn # 173. Thư Ngỏ + Hình Ảnh + Sinh Hoạt Cộng Đồng...+ Văn Thơ Và Các Bài Cần Đọc...+ Xin Mở Attachments
 

Thưa Quý Đồng Hương, sau hai buổi họp của Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thịnh Đốn với Liên Hội CCS VNCH (tối 22/8/2017) và Hội CSV Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (ngày 23/8/2017).

1/ Xin tóm tắt kết luận cuộc họp với LHCCS về việc: "...Hiến Chương Cộng Đồng bị đổi từ "...Một Cộng Đồng chống Cộng..." thành "...một Cộng Đồng không Cộng sản..."...tường trình tổng quát:
Tất cả (100%) đại diện các Hội Đoàn Quân-Cán-Chính đều "không chấp nhận" bản Hiến Chương mới với nội dung đã bị sửa đổi như đã nêu trên.

2/Toàn bộ Video buổi họp do Hội CSV QGHC tổ chức:
3/Biên bản của Hội CSV QGHC (bên dưới). Xin chuyển đến Đồng Hương để tường.

Nhất Hùng
Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng VN Vùng HTĐ.

********************

Ngưng  trích

No comments:

Post a Comment