Thursday, March 29, 2018

CHỌN BẠN MÀ CHƠICHỌN BẠN MÀ CHƠI
Cảm tác câu tục ngữ  "Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở"


  *

Hãy nói rằng anh bạn với ai
Rồi xem tục ngữ đúng hay sai
Bạn do đồng điệu mà nên cả
Đồng khí đồng thanh bạn mới dài
   *
Đồng khí đồng thanh đến với nhau
Lưu manh hiệp đảng với ma đầu
Hiền nhân giao hảo cùng quân tử
Thiện ác do tâm, tự sở cầu !
   *
Bạn vốn là gương phản ảnh mình
Bạn mà tốt đẹp ắt mình xinh
Bạn vô đạo đức, vô tư cách
Mình ở chung bầy, bị rẻ khinh
   *
Chọn bạn giao du nếu gặp ngườii
Chân thành, lương thiện hãy nên chơi
Còn chơi với kẻ lòng gian ác
Sẽ một ngày nào mắc họa thôi !!!


Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment