Saturday, March 17, 2018

QUÊ HƯƠNG LÀ GÌ HỞ ĐẢNG

QUÊ HƯƠNG LÀ GÌ HỞ ĐẢNG
QUÊ HƯƠNG 
 
 

Quê hương là gì hở đảng ?
Khi mà đảng giết tin yêu
Nếu quê là "vòng tay ấm"(1)
Sao dân bỏ nước, đi liều ???
*
Quê hương: đảng giăng bẫy mật
Cho dân chết đứng từng ngày
Quê hương đảng gieo độc chất
Trồng người từ tuổi thơ ngây !!!
*
Quê hương là nơi đảng giết
Máu dân nhuộm đỏ cánh đồng
Đầu dân đảng bêu trên cọc
Xác dân đảng dấp bờ sông !
*
Quê hương : nhà tù lớn nhỏ
Khắp cùng thành thị, thôn trang
Quê hương : lá cờ máu đỏ
Đảng gieo tang tóc kinh hoàng !
*
Quê hương xưa là tổ ấm
Nhưng nay đảng phá tan tành
Đảng cắt Nam Quan, Bản Giốc
Dâng cho Tàu cộng, đàn anh!
*
Quê hương: nghẹn ngào tiếng nấc
Của bao thế hệ lương dân
Đảng chưng chiêu bài, quỉ thuật
Đảo điên, lừa mị, vô thần !!!
*
Quê hương: đỉnh cao tham nhũng
Giết dân, cướp đất, cướp nhà
Đảng ngự thành đô, nhung gấm
Xua dân núi thẳm rừng xa !
*
Quê hương: đảng làm băng hoại
Lưu manh, đủ kiểu bụi đời
Ai yêu giang sơn, chủng loại
Nhà tù, đảng nhốt khơi khơi...
*
Quê hương: đảng trừ tôn giáo
Sống còn, chỉ đạo quốc doanh
Đảng viên khoác màu áo đạo
Rồi đi truyền tụng vô thần!
*
Quê hương: lớp người tuổi trẻ
Đảng đè vỡ bóng tương lai
Cho dân sống bằng bánh vẽ
Cho người mai một đời trai !
*
Quê hương: còn hang bắc pó
Và còn xác qủi ba đình
Đời còn đau thương khốn khó
Nước còn quằn quại, điêu linh
*
Đảng khoe đồng xanh, cỏ ngọt
Manh tâm chiêu dụ đàn bò
Đảng luyện cho bày vẹt hót
Những điều gian dối quanh co!
*
Vẹt bảo: "quê hương phải nhớ" *
Về nguồn như trẻ về nôi!
Vẹt bảo: "quê hương có một" *
Đô la phải đắp, phải bồi
*
Nghĩa là đem đô dâng đảng
Có tiền, đảng sẽ dài ngôi
Yêu nước là yêu đảng, bác
"Nếu không, lớn chẳng thành người !!!" *

Ngô Minh Hằng
2004
 


*. thơ Đỗ Trung Quân

No comments:

Post a Comment