Tuesday, March 6, 2018

CÒN NỖI ĐAU NÀO HƠN THẾ KHÔNG ???CÒN NỖI ĐAU NÀO HƠN NỮA KHÔNG ???
Ghi lại những cảm xúc riêng tư khi nghe tin ca sĩ chính của ban nhạc Hạm Đội 7 Hải quân Mỹ hát nhạc phẩm "Nối Vòng Tay Lớn" tại VN, hải cảng Tiên Sa, cầu Rồng, Đà Nẵng, và đọc tâm sự của người quân nhân Mỹ gốc Việt trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson khi hạm đội này đến thăm CSVN vào đầu tháng 3/2018.   

  *

Còn nỗi đau nào hơn thế không ?
Hàng không mẫu hạm đến cầu Rồng
Có người gốc Việt vui như Mỹ
Xóa bỏ hờn oan vẫn chất chồng
  *
Hớn hở khoe rằng "tiêu cực" xưa
Ông đem quăng hết để bây giờ
Dành tình yêu mến "cho văn hóa"
"Cho những người dân ở đó" cơ
  *
Rất tốt. Dân đâu? Được mấy người ?
Có còn biết gọi "Việt Nam Ơi !" ?
Khi nền văn hóa là vô cảm
Và cả quê hương đã nát bời !?
  *
Hay mặc non sông mặc giống nòi
Mặc ngày Hán hóa rất gần thôi
Tay bia, tay gái trong bàn tiệc
Hưởng thú giàu sang cạnh xác người...?
 *
Này, tưởng tôi không xót họ sao ?
"Người dân"- ông nói - nhóm dân nào?
Những người BỊ TRỊ hay CAI TRỊ ???
Là đám DÂN LÀNH hay ĐỈNH CAO ?
 *
Văn nghệ ngoài trời vâng, cũng hay
"Nối Vòng Tay Lớn" hát mê say
Chao ơi, bài hát này, tôi nhớ...
Của Tháng Tư nào ngập đắng cay...
 *
Là Tháng Tư tôi mất Việt Nam
Trịnh Công Sơn hát, Minh đầu hàng *
Đón mừng cộng đỏ từ phương Bắc
Vào chiếm Sài Gòn, gieo tóc tang
 *
Từ đấy dân tôi sống kiếp người
Không bằng loài vật giữa quê tôi
Và bao kiểu chết kinh hoàng lắm
Cho đảng ngôi cao ngất ngưởng cười
 *
Những tưởng tre già măng mọc xanh
Đem tài thao lược cứu dân lành
Thoát ngày Hán hóa, gông cùm cộng
Sử Việt muôn đời lại liệt oanh...
 *
Còn nỗi đau nào hơn nữa không ?
Hàng không mẫu hạm đến cầu Rồng
"Nối Vòng Tay Lớn" người ta hát
Bài hát như dao cứa nát lòng
  *
Người bạn đồng minh phản đã đành
Nhưng mình, người Việt lại quên nhanh
Quên quê hương mất vào tay cộng
Thì trách chi ai kẻ bạc tình !!!...


Ngô Minh Hằng

* Dương Văn Minh ngày 30/4/1975 và lính đầu hàng
Trịnh Công Sơn và nhạc phẩm phản bội "Nối Vòng Tay Lớn" ngày 30/4/1975
Sau gần 43 năm...
1/ Ban nhạc Hạm Đội 7 Hải quân Mỹ hát nhạc phẩm "Nối Vòng Tay Lớn" tại hải cảng Tiên Sa, cầu Rồng, Đà Nẵng,  VN ngày 5/3/2018. 
2/   Tâm sự của người quân nhân Mỹ gốc Việt trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson  khi hạm đội này đến thăm CSVN.

No comments:

Post a Comment