Wednesday, March 7, 2018

NÓI CHUYỆN VỚI NHỮNG BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎNÓI CHUYỆN VỚI
NHỮNG BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ
 
 

Tội nghiệp quá sống trong vòng qũy đạo
Mà sao không biết đất quấn quanh trời...
Thấy giống sói, loài gian hùng trở tráo 
Lại ngây thơ vui thú, nhập trò chơi ?
       *
Trò của sói toàn những trò ma giáo
Diệt người ngay, yêu nước, diệt nhân tài
Chỉ những kẻ coi thường điều quả báo
Mới sẵn lòng làm công cụ, tay sai 
       *
Mới tự nguyện làm bé quàng khăn đỏ
Cho sói kia đem gian xảo phỉnh lừa
Ngay cả lúc sói giả người nằm đó
Bé vẫn gọi bà, bé vẫn ngây thơ....
       *
Ta tội nghiệp sự ngây thơ của bé
Kiểu ngây thơ làm phương hại giống nòi
Những ngây thơ không hồn nhiên như trẻ
Mà vô cùng biển lận của trò chơi ...
       *
Ta nhìn bé rồi bỗng nhiên tự hỏi
Bé thật ngây thơ hay bé giả vờ ?
Ngây thơ thật vì chưa nhìn ra sói
Hay giả vờ vì cần đạt ước mơ ?...
       *
Này bé ạ, ngây thơ nào cũng chết
Vì bé gian hùng hơn sói được không?
Và hỡi bé, cuộc chơi sau đoạn kết
Bé dám nhìn người, nhìn núi, nhìn sông ???
 
 
Ngô Minh Hằng

 

No comments:

Post a Comment