Sunday, March 18, 2018

TẠ ƠN

TẠ ƠN

Xin tạ ơn biển trời, công Cha Mẹ
Đã sanh con và dẫn dắt vào đời
Xin tạ ơn lòng nhân từ Thượng Đế
Ban cho con tri thức của con người
  *
Xin tạ ơn mặt trời cho ánh sáng
Toả nắng hồng nuôi vạn vật tồn sinh
Tạ ơn mặt trăng cho đời lãng mạn
Cho trần gian thêm diễm ảo kỳ tình !
  *
Tạ ơn bầu trời cho từng hơi thở
Tạ ơn mưa cho trái ngọt hoa thơm
Tạ ơn quê hương là nơi ta ở
Tạ ơn đất lành cho áo cho cơm
  *
Tạ ơn Thày Cô, tạ ơn Bằng Hữu
Chia sẻ cho tôi kinh nghiệm cuộc đời
Và dạy cho tôi một điều vĩnh cửu
Là nhân luân, là đôn hậu tình người
  *
Tạ ơn muôn loài, tạ ơn xã hội
Cho ta vui ríu rít tiếng chim về
Đọc lịch sử, xin tạ ơn nguồn cội

Tạ ơn người lính chiến giữ gìn quê
  *
Tạ ơn tất những người quen kẻ lạ
Đã mến thương hay tàn độc tỵ hiềm
Qua câu chân thành, qua điều gian trá
Giúp tôi nhìn thâu thiện ác, nghiệp duyên
  *
Xin tạ ơn kiếp nhân sinh ngắn ngủi
Nhưng dư âm còn mãi đến ngàn sau
Nếu chẳng có vùng hoang tàn, tăm tối
Thì thế gian ai biết lửa nhiệm màu


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment