Friday, March 23, 2018

LỜI NGƯỜI TRONG MỘLỜI NGƯỜI TRONG MỘ

*
Và lời cuối xin cảm ơn nấm mộ
Đã cho ta nơi an nghỉ sau cùng
Sau khi vượt bao chặng đời bể khổ
Ta nằm đây thanh thản với mông lung
*
Nằm trong mộ nhìn dòng đời huyên náo
Nhìn cảnh đời mà xót nỗi nhân sinh
Đã tất bật bon chen vì cơm áo
Còn ôm đồm đắm đuối chuyện phù vinh
*
Do vất vả tìm quyền cao chức trọng
Mà nhẫn tâm người dẫm đạp lên người
Có người thắng trên đấu trường danh vọng
Là có người thua, đau khổ, hận đời...
*
Khi ngất ngưởng say sưa men chiến thắng
Người dễ lạc vào mê lộ, vô minh
Quên thành ngữ trèo cao thì té nặng
Và quên đi nguy hiểm ở quanh mình
*
Quên cả cuộc đời chỉ là cõi tạm
Vì lợi riêng mà trừ diệt lẫn nhau
Rồi tàn nhẫn đến trở thành vô cảm
Nhìn máu rơi, lệ đổ chẳng vương sầu
*
Không nghĩ đến lẽ vô thường đời sống
Là có chi vĩnh cửu được bao giờ
Hôm nay đấy, ngôi cao và bạc đống
Ai biết mai này khốn khó bơ vơ...
*
Đường danh vọng vốn có nhiều cạm bẫy
Nhưng nhân gian dù biết, vẫn chui vào
Mà chẳng nghĩ lúc xuôi tay nằm đấy
Chỉ có một mình với những hư hao
*
Chỉ có một mình gánh bao quả nghiệp
Do chính mình một thủa đã gieo nhân
Xin đừng sống mà như người đã chết
Hoặc chết rồi, xin lưu chút tương thân ...

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment