Monday, March 5, 2018

THẮC MẮCTHẮC MẮC 
 

Thấy ác mà sao chẳng chống cà?
Thuê người ám sát, thế hiền ha ???
Phải chăng ngu mị toàn dân Việt?
Hay đã bịp lừa khối quốc gia ?
Thắc mắc ra lời, liền khủng bố
A dua, im tiếng sẽ buông tha !
Tay sai cộng mướn rình trên NET *
Phỉ báng, phân thây kẻ diệt tà  !!!
 
Ngô Minh Hằng
 
* Những người QG công chính có lương tâm và hiểu biết, tham dự DĐ đều biết rằng những ngòi bút có tổ quốc trong tim, lúc nào cũng NÓI THẲNG - NÓI THẬT để tố cáo tội ác của VC tại VN và những việc xảy ra trong CĐTNVC khắp nơi trên thế giới.  Bọn tay sai được VC thuê mướn trên NET có nhiệm vụ là thấy ai nói lên SỰ THẬT về tội ác, âm mưu, về ý đồ lừa bịp của CSVN thì xúm vào khủng bố, vu cáo, phỉ báng, tìm cách tiêu diệt uy tín và danh dự người ấy bằng mọi ngôn từ vô giáo dục từ năm này qua năm khác với mục đích mong họ mệt mỏi, chán nản mà bỏ cuộc đấu tranh.
 

 

No comments:

Post a Comment