Thursday, March 29, 2018

LỆ THƠ CHO CÁI CHẾT SỐNG MUÔN ĐỜI
LỆ THƠ
CHO CÁI CHẾT SỐNG MUÔN ĐỜI
Tin Trung tá hiến binh nước Pháp tên Arnaud Beltrame chết vì
công vụ.   Ngày 23/3/2018, một tên khủng bố gốc Hồi giáo giết
người và bắt giữ con tin tại siêu thị Trèbes vùng Aude, ông đã
dũng cảm, xung phong thay thế để con tin được thả. Ông bị
trọng thương và qua đời một ngày sau đó. Cả nước Pháp khóc
ông, xem sự hy sinh cao cả của ông là hành động anh hùng.

 

Ai thì cũng chết một lần thôi
Chết được thơm danh hỏi mấy người?
Chết đấng anh hùng thương chẳng ̣dứt
Chết do nghĩa khí tiếc nào nguôi
Chết đem lý tưởng xây nhân loại
Chết lấy hy sinh dựng cõi đời
Chết của Beltrame là sống mãi
Trước lòng quả cảm, lệ thơ rơi ...
 

 
Ngô Minh Hằng
 
Link tham khảo:

 

No comments:

Post a Comment