Wednesday, October 19, 2016

AI ÐEM NƯỚC MẮT VÀO THU

 AI ÐEM NƯỚC MẮT VÀO THU

   *

Mỗi độ vào thu ở xứ người
Thì lòng lữ khách giọt sầu rơi
Nhìn rừng lá biếc đầy hương sắc
Lại nhớ quê xưa, lại ngậm ngùi !
  *
Thu ở quê tôi lá cũng vàng
Mây thu lụa bạch, nắng hào quang
Lá sen ai nhuộm màu trăng sữa
Mà để hương bay nức địa đàng?
  *
Thuở ấy đời vui chẳng hận thù
Lòng trong như thể nắng  đầu thu
Sương khuya có lạc, rơi trên tóc
Cũng vọng thầm lên những diễm từ
  *
Thuở ấy, khi thu má chớm hồng
Khi môi màu mật, mắt màu nhung
Là khi người đến và tôi đã
Tôi đã yêu người rất thủy chung!
  *
Tình đã thăng hoa, đã tuyệt vời
Cho đời tấm tắc thật xinh đôi
Cho ta, hai trái tim đồng cảm
Ước cuộc trăm năm đến mãn đời
  *
Nhưng đời tàn nhẫn quá, từ khi
Trăm nhánh sông chia chẳng hẹn về
Tôi khóc cho mình, cho vận nước
Tháng Tư nào tan tác phân lỵ..
  *
Từ đấy Thu buồn bởi mất nhau
Ai đem ly biệt đến tinh  cầủ
Ai đem nước mắt vào thu để
Thu đến, hồn thu cũng đớn đau...

 *

Ngô Minh Hằng
1999 
No comments:

Post a Comment