Sunday, October 30, 2016

ĐỪNG CHÁN NẢN

 

ĐỪNG CHÁN NẢN

Bài thơ nhỏ bé này, tác giả xin gởi tặng những người đã và đang góp lòng tranh đấu cho quê hương và đồng bào Việt Nam thoát khỏi họa diệt vong dưới bàn tay VC.  Hơn lúc nào hết, tình trạng Quốc - cộng ở hải ngoại và cả trong nước chưa bao giờ rõ ràng trong lòng người và khó khăn khốc liệt trong đấu tranh như hiện tại.
Riêng ở hải ngoại, những phần tử nằm vùng hoặc kẻ không quan tâm đến tiền đồ đất nước, đã cúi đầu bán rẻ linh hồn cho bọn VC vô nhân tính, tiếp tay cho tội ác làm một số người Quốc Gia chán nản.


 *

Đừng chán nản, đời vẫn còn người tốt
Vẫn có trái tim chính trực, kiên cường
Vẫn có những người tả xung hữu đột
Đối mặt kẻ thù bảo vệ quê hương ! (1)
 *
Còn kia Quỳnh Lưu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh (2)
Thì Việt Nam không dễ hiến cho Tàu !
Dân tộc Việt Nam, những lòng công chính
Họ biết quê chờ, tổ quốc đang đau ...!!!
 *
Đừng chán nản, vẫn còn đây nguồn cội
Còn đây cương thường, phải trái, nhân luân
Vẫn giáo hóa cho những tên phản bội
Ngậm máu phun người, bất nghĩa, vong ân
 *
Chúng lấy tư thù trả ơn quốc sĩ
Gian manh kia hiện rõ dưới mặt trời
Nhưng cương trực và lương tâm, liêm sỉ
Đã công minh trả lại chín năm ngời ...
 *
Cả những bọn đang thi hành nghị quyết
Do đảng mua và chúng bán linh hồn
Luật nhân quả, chúng tự đào lấy huyệt
Hơn bảy mươi năm gieo oán gây hờn !!!
 *
Đừng chán nản, còn đây lòng kiên định
Vẫn quật cường dù dưới ách phi nhân
Ngọn thác Quỳnh Lưu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Đã vinh quang, ơi, những ngọn sóng thần…
 *
Đừng chán nản, kìa một rừng tiết tháo
Sáu mươi năm Quốc Khánh nở bừng hoa (3)
Và đốt thẻ khi bị loài vô đạo
Cấm chở người đi kiện Formosa !!! (4)
 *
Đừng chán nản,  hãy cùng cao ngọn đuốc
Và thét to cho rúng động bốn trời
Vì chính nghĩa, hùng tâm ta tiến bước
Để cứu quê hương, dòng tộc, giống nòi !!!...


Ngô Minh Hằng


Chú thích:

1 và 3 /  Tuổi trẻ VN sanh sau năm 1975, lớn lên, tìm hiểu lịch sử và lá cờ vàng ba sọc đỏ và nước VNCH. Khi tim ra và tìm hiểu dược ngọn ngành, các em tự may cờ để mừng 60 năm, ngày Quốc Khánh Quân Lực VNCH (26/10/1956 - 26/10/ ̣2016)


                                                                                                                                                                      4 /   Một tài xế taxi Mai Linh đã tự đốt thẻ nhân viên của mình sau khi nhóm chủ công ty này từ chối phục vụ những người dân khiếu kiện Formosa ngày 18/10/2016. No comments:

Post a Comment