Friday, October 7, 2016

TRỐNG DIÊN HỒNG ĐÃ ĐIỂM...

 
TRỐNG DIÊN HỒNG ĐÃ ĐIỂM...
Cảm tác sau khi đọc tin biểu tình chống Formosa của giáo hạt Kỳ Anh, Hà Tĩnh, ngày 2/10/2016. Tha thiết gởi về Đồng Bào và Quê Hương Việt Nam thương mến của tôi...
 
  *
 
Nước đã tức thì bờ kia phải vỡ
Gần mười ngàn dân giáo hạt Kỳ Anh
Đông Yên, Xuân Sơn, Mỹ Dụ, Tây Thành
Dũ Lộc, Qúy Hoà, Dũ Yên có đủ...
 *
Họ biểu tình rất khôn ngoan, quy củ
Đòi Formosa giải quyết công minh
Trả lại Việt Nam cuộc sống an bình
Trả lại Việt Nam cá tôm, hải sản ...
 *
Trả lại Việt Nam biển xanh bát ngát
Mà Formosa đầu độc, giết đi !!!
Trả lại Việt Nam tất cả những gì
Ngươi đã lấy và nhẫn tâm, đã giết ...
 *
Trả lại cho dân, người dân nước Việt
Hà Tĩnh bình yên, Vũng Áng trong lành
Trả lại Việt Nam biển biếc trời xanh
Và hãy cút, Formosa, hãy cút !!!
 *
Uất ức, căm hờn, lòng dân ngun ngút
Dõng dạc từng câu dân bảo đảng là
Đảng chọn dân hay chọn Formosa ?
Dân chọn cá chớ không hề chọn thép !
 *
Nhìn mười ngàn dân quyết tâm, đoàn kết
Bọn công an xanh mặt rủ nhau chuồn
Đồng phục cởi ra, bỏ lại hiện trường
Thì đủ biết đảng trên đà hấp hối ...
 *
Không chính nghĩa công an thành bối rối
Trước mười ngàn dân họ quá hãi hùng
Nếu trước triệu dân đảng sẽ nổ tung !
Sẽ kết thúc cho một đời tàn ác !!!
 *
Hỡi triệu dân hãy mau thành ngọn thác
Thành sóng thần và ngàn ngọn hỏa sơn !
Thành cuồng phong mà rửa sạch oan hờn
Cho tổ quốc trước nguy cơ diệt chủng !
 *
Kìa, đảng và Tàu tung hoành thao túng
Chúng giết ta bằng Hội Nghị Thành Đô
Bằng Formosa, bằng mọi ý đồ
Nên ta phải đứng lên mà tự cứu !!!
 *
Trưởc mười ngàn dân, đảng thành suy yếu
Triệu dân ư ? đảng nhất định tan tành !
Triệu dân ơi ta đứng dậy cho nhanh...
Tổ quốc đợi, trống Diên Hồng đã điểm !!!
 
 *

Ngô Minh Hằng
No comments:

Post a Comment