Saturday, October 15, 2016

BIẾM THI THA HƯƠNG - ĐẢNG VÀ "THẰNG TƯ BẢN MỸ"

Biếm thi THA HƯƠNG  


ĐẢNG VÀ "THẰNG TƯ BẢN MỸ"
 
 *
 
Thằng Mỹ, thằng Nhật, thằng Tây
Đảng ta wính chúng cả bày nát ra
Thằng Tây có ít đô la
Thằng Nhật tính toán thí bà, ngon chi
Chỉ còn thằng Mỹ ngu si
Đảng ta chửi thế vẫn lì, vờn quanh
Tanh thì thằng Mỹ rất tanh
Nhưng đô la Mỹ lại thành nước hoa !!!
Đảng ta chửi Mỹ bằng loa
Nhưng tiền của Mỹ đảng ta lại ...vồ !
Đô la thành máu nuôi Hồ
Thành căn cước đảng, thành tờ chứng minh !
Thành hàng rào giữ Ba đình
Thành nguyên nhân đảng ngồi rình giết nhau
Thành bày mọt nước dân sâu
Thành đường tháo chạy bỏ Tàu, trốn Nga
Thành đường tới Úc, Cờ Hoa
Xa là Đức, Pháp, gần là nước Xinh (Singapore)
Đảng không thích ở nước mình
Dù giàu nhưng sợ thình lình...quay lơ
Đảng ta chửi Mỹ hằng giờ
Nhưng chầu từng phút xin tờ visa
Đi Mỹ đảng cần đô la
Thế là dân lại mất nhà ngon ơ
Sợ đạn Yên Bái nó chờ
Đảng tìm mọi cách quăng cờ, đảng dông
Tài nguyên, đảng cướp mọi đồng
Việt Nam còn cái vỏ không, bơ phờ
Dân thì hấp hối từng giờ
Đảng thì ngây ngất giấc mơ thiên đàng
Sẵn đô la, sẵn bạc vàng
Nước "thằng tư bản" đảng sang dễ òm
Thành công dân Mỹ thiệt ngon
Bái bai Hà Nội, Sài Gòn vẹm đi
Chửi Mỹ, đảng chửi li bì
Nhưng mà đảng vẫn ly kỳ... Mỹ du...
 
  *
Tha Hương
 
 

No comments:

Post a Comment