Wednesday, October 26, 2016

TÂM TƯ ...TÂM TƯ ...
̣(Rằng ta đã nguyện với lòng
Không ai làm bút ta cong được nào !!!)

  *
Người xưa dạy...

Đã cầm bút phải giữ lòng chân thật
Để làm chi ? để tải đạo vào đời !
Riêng Việt Nam từ sau ngày nước mất
Lấy bút kia thay súng, lẽ thường thôi !
  *
Vì trách nhiệm của con dân nước Việt
Không thể làm ngơ nhìn cộng bạo tàn
Vì cộng dã man, đồng bào cộng giết
Vì cộng gian hùng, cộng bán giang san !!!
  *
Đã cầm bút phải nói lời trung thực
Khi thấy dân đau, miệng bịt, tay còng
Dù cộng trả thù,  xô ta đáy vực
Cũng không hề được để bút mình cong !
 *
Nên tôi viết, chẳng ngại mình viết dở
Không sợ miệng đời yêu ghét, khen chê
Mà tôi viết, viết về điều thống khổ
Về những oan hờn cộng tạo cho quê
  *
Về những đau thương, bất công, tàn ác
Mà dân tôi khốn khổ tháng năm dài
Về những trẻ thơ nhặt cơm trong rác
Về một giống nòi đen tối tương lai...
  *
Tôi phải viết, viết nhắn người đảm lược
Mong họ tìm nhau cứu lấy sơn hà
Và tôi viết cả cho bày bán nước
Rằng lưới Trời lồng lộng sẽ không tha !!!
  *
Cho đám Việt gian thừa hành nghị quyết
(Bọn lãnh lương, ngậm máu để phun người !)
"Chúng đã chửi điều chúng làm rất tuyệt
Và làm điều chúng chửi cũng cừ khôi ..."
  *
Chúng thay cộng bày ra trò phỉnh dụ
Ai lắc đầu, chúng xử kiểu Tăng Sâm
Chúng muốn mọi người trở thành công cụ
Và bịt miệng người để họ thành câm !
  *
Chúng càng ác, tôi càng nêu sự thật
Nêu những gian manh tàn độc chúng làm
Để tuổi trẻ ngây thơ chưa tường tận
Tránh xa loài ác qủy kẻo đời tan !!!
 *
Cộng ác thế, ai thương nòi xót nước
Xin cùng tôi, ta tiếp sức dân mình
Đường chính nghĩa cứ kiên cường ta bước
Góp lòng thành, sông núi phải hồi sinh ! 
 *
Đã cầm bút tôi nguyện lòng chân thật
Viết những lời bằng trí óc, lương tâm
Mong lay dậy một Việt Nam bất khuất
Dẫu lối tôi đi sỏi đá, thăng trầm ...
 *
Tôi chẳng chấp những nhỏ nhen hiềm tị
Mọi gièm pha ganh ghét bạn hay thù
Cõi nhân gian có mấy người tri kỷ ???
Dưới mặt trời, sự thật sẽ thiên thu !!!


Ngô Minh Hằng

* Mượn ý của một Vị trên Diễn Đàn.


No comments:

Post a Comment