Monday, October 24, 2016

TIẾC THƯƠNG ...TIẾC THƯƠNG 2

(Một nén hương thành kính, nhân ngày giỗ thứ 53 của Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, 
vị Tổng Thống đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Hòa)

*

Đốt nén nhang thơm tưởng nhớ Người
Kể từ cánh hạc khuất ngàn khơi
Năm ba Xuân tiếc vì sao vỡ
Bốn mốt Đông hờn hạt ngọc rơi *
Dân tộc cộng xô vào diệt chủng
Giang sơn đảng hiến để tồn ngôi
Niềm đau vong quốc khôn cùng ấy
Khiến kẻ thương quê mãi ngậm ngùi ...

Ngô Minh Hằng
24/10/2016
* Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông

o0o


NGUYỆN CẦU

(Kính dâng Anh Linh Tổng Thống NGÔ ÐÌNH DIỆM
nhân ngày giỗ thứ 49 của Người)


*
Mượn màn "Cách Mạng" để lên ngôi
Phản phúc, đang tâm giết hại Người !
Thân nát chẳng nhòa gương dũng kiệt
Hồn lìa vẫn hiện nét tinh khôi
Một dòng máu chảy, đau sông núi
Bốn phía mây giăng, tủi đất trời
Ðạo đức - tài năng - lòng ái quốc
Nghìn thu vằng vặc thế gian soi

*
Nghìn thu vằng vặc thế gian soi
Công chính, bao người cảm khúc nhôi...
Giông tố thuyền đi, mưa gió cản
Bão bùng bến đậu, tuyết sương rơi
Kinh bang tế thế tay chèo lái
Trị quốc an dân dạ đắp bồi
Nhờ chí quật cường tâm tận hiến!
Chín năm Nam Việt sống đời vui

*
Chín năm Nam Việt sống đời vui
Là bởi công ai gắng sức bồi
Dẹp giặc bốn vùng vun xã tắc
Giúp dân nửa nước dựng cơ ngơi
Mở mang trí tuệ vươn cùng bạn
Rèn luyện tài năng góp với người
Vườn biếc, nụ xanh vừa mới chớm
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi

*
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi
Nhưng khốn bầy sâu phá nát bời
Tổ quốc đâu bằng tiền với thế
Ðồng bào còn kém chức cùng ngôi
Lưỡi dao bất nghĩa, loài buôn xác
Viên đạn phi nhân, lũ giết người !
Từ đấy non sông đầy máu lệ
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi

*
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi
Mấy chục năm qua sống kiếp Hời
Lòng đã đau thương tình cách biệt
Tim còn hờn tủi cảnh chia phôi
Những mong lớp trẻ gầy nên cuộc
Và ước toàn dân dựng lại đời
Cầu nguyện Anh Linh, Hồn Tổ Quốc
Ðưa thuyền Dân Tộc vượt trùng khơi


Ngô Minh Hằng
Ngày 01/11/2012

o0o

NÉN HƯƠNG LÒNG
( Kỷ niệm ngày 1 tháng 11, ngày đau thương của dân tộc Việt Nam và nền Ðệ Nhất 
Cộng Hòa. Kính dâng Anh Linh cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm)

Mỗi chữ xin là một nén hương
Dâng niềm tôn kính, xót xa thương
Anh hùng chẳng bởi do thời thế
Hào kiệt đâu cần phải bá vương
Vì bọn tiểu nhân gây phản trắc
Nên người quân tử gặp tai ương
Nếu không, tổ quốc và dân tộc
Ðã với năm châu rạng phú cường
Ngô Minh Hằng
25/10/2009


o0o


TIẾC THƯƠNG 1

(Nhân ngày giỗ của Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Vị Tổng
Thống khả kính đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Hòa)
*

Một ánh sao băng tắt giữa trời
Giang sơn từ đấy tối thêm thôi!
Thương người nghĩa khí tàn cơn mộng
Tiếc bậc tài hoa úa mảnh đời !
Khinh bọn túi cơm, loài rắn rết
Giận phường giá áo, lũ đười ươi
Nếu không phản phúc, không tham vọng
Ðất nước giờ đây hẳn kịp người !
Ngô Minh Hằng

1.11.2000

No comments:

Post a Comment