Saturday, October 15, 2016

ĐẢNG VÀ DÂN

ĐẢNG VÀ DÂN
Than ôi, giáo hạt Kỳ Anh
Gồm Đông Yên với Tây Thành, Xuân Sơn
Dũ Yên, Dũ Lộc chung hờn
Qúy Hoà Mỹ Dụ trong cơn nát lòng
Thuyền bè vắng bóng biển Đông
Cá tôm chết thảm dưới dòng nước xanh
Formosa giết biển lành
Dân nhìn biển chết đoạn đành, khôn nguôi
Bơ vơ, chỉ biết kêu Trời
Trời xa, trời chẳng thấu lời dân đau
Đân đau, dân kiện cộng Tàu
Đảng đem đơn kiện đạp nhàu, xé tơi
Đau nào hơn thế không trời ?
Đảng là ai ? có là người Việt Nam ???
Mà sao đảng lại bạo tàn
Phản dân, phản nước dã man thế này ?!
Đảng mang Tàu cộng đến đây
Tiếp tay Tàu cộng giết ngay dân nhà !
Thay vì phải cứu dân ta
Đảng đi cứu chệt mới là đau dân !
Hỡi ta, xin chớ lần khân
Đuổi Tàu, giải đảng, ta cần làm ngay
Thành Đô đảng đã hẹn ngày
Nước ta đảng sẽ trao tay cộng Tàu
Nếu ta không đứng lên mau
Thì ta nô lệ nghìn sau cho Tàu
Tân Cương, Tây Tạng xa đâu
Kìa Duy Ngô Nhĩ thảm sầu nhìn xem...
Đứng lên, xin chớ ươn hèn
Ông cha ta đã bao phen anh hùng
Trưng Vương, Quốc Tuấn, Quang Trung
Tấm gương liệt lẫm xin đừng lãng quên...
Giết dân bán nước mê tiền
Đảng này phản quốc, ba miền, đứng lên !!! 

Ngô Minh HằngNo comments:

Post a Comment