Friday, October 7, 2016

ĐOÀN KẾT THÌ TA THẮNG BẠO CƯỜNG

 
 
 
ĐOÀN KẾT THÌ TA THẮNG BẠO CƯỜNG
 
Sau khi xem đoạn phim trên, tác giả nghĩ đến hoàn cảnh đồng bào VN tại quê nhà và có thơ sau:
   
*
Bài 1.

Cậy mạnh, rình trâu cọp đả thương
Và trâu non bé chịu oan ương
Thư hùng, thắng bại nhìn chưa tỏ
Dũng cảm, hy sinh thấy đã tường
Cọp lấy vuốt cào, trâu rách thịt
Trâu đưa sừng húc, cọp lòi xương
Trâu hiền, cọp dữ mà trâu thắng
Nhờ bởi chung tay trị ác cường
  
 *
Bài 2.

Thấy cảnh, lòng ơi, có xót thương ???
Kìa, người dân Việt bị trung ương
Thu nhà, cán bộ xô xiêu vách
Cướp đất, công an đạp đổ tường
Phản đối, roi da vung toé máu
Biểu tình, báng súng nện nhừ xương
Xin ai hãy vị tình dân tộc
Đoàn kết cùng nhau dẹp bạo cường !
 
 *

Ngô Minh Hằng
2007
 

 

No comments:

Post a Comment