Wednesday, April 25, 2018

DỪNG NGAY LẠI HỠI Ý ĐỒ ĐEN TỐI

DỪNG NGAY LẠI HỠI Ý ĐỒ ĐEN TỐI
 
(Ngày 30/4/1975 là ngày Việt Cộng bức tử nốt miền Nam Việt Nam và đưa toàn dân Việt Nam vào bao nỗi tù tội, chết chóc, điêu linh, thống khổ, vì thế, những nạn nhân Vc đều gọi là NGÀY QUỐC HẬN. Thế mà lại có những người đã và đang âm mưu thay tên Ngày Quốc Hận bằng những cái tên vô nghĩa để mong thực hiện xóa bỏ hận thù, làm mờ lằn ranh Quốc Cộng và tạo cho thế hệ trẻ VN có cái nhìn sai lệch về lịch sử, đồng thời giúp Việt Cộng xóa tội giết dân bán nước hơn nửa thế kỷ qua. Mong Quí Vị phổ biến rộng rãi giùm. Tác giả vô vàn cảm tạ.)
 
 *
 
Xin nói rõ về một ngày thống hận
Ngày oan hờn tang tóc của miền Nam
Ngày kết cuộc của nhiều năm xâm lấn
Ngày cộng mở đầu vạn nỗi hờn oan
*
Ngày mở đầu của bao màn bi kịch
Của tang thương, chết chóc, của lao tù
Của ngờ vực giữa họ hàng thân thích
Của cha con, hai chiến tuyến nghịch thù !
*
Ngày hỏa ngục, ngày đau thương ly biệt
Người chết ven đường, kẻ chết biển khơi
Già trẻ, gái trai, xác nằm la liệt
Đạn xé, lửa thiêu không vẹn hình người !
*
Ngày mở đầu của gạt lừa, gian dối
Bắt vợ xa chồng, con phải lìa cha
Ngày tan nát, ngày nhục nhằn, hận tủi
Máu lệ cùm gông tràn ngập sơn hà
*
Ngày mở đầu cướp của dân nhà, đất
Nhưng cắt Hoàng Sa - Nam - Giốc dâng Tàu
Coi mạng con người không bằng con vật
Đời sống dân lành thua kiếp ngựa trâu ...
*
Ngày mở đầu của hờn đau chất ngất
Ngày dân Nam gục xuống bởi bạo tàn
Người yêu nước gọi là "NGÀY QUỐC HẬN"
Bởi thương giống nòi và xót giang san
*
Thương lính kiên cường, phục người trai Việt
Sống đã hiên ngang chết cũng anh hùng !
Thành dù mất nhưng anh linh tuấn kiệt
Mãi muôn đời bất tử với non sông
*
Chỉ kẻ không tim, bất lương, tán tận
Mới quên hờn dân tộc, Tháng Tư Đen
Mới đổi tên ngày đau thương, quốc hận
Thành những từ vô nghĩa để mờ quên !
*
Nghe rõ nhé, cộng còn gieo oan khuất
Còn giết dân và dâng đất cho Tàu
Thì mỗi ngày sẽ là ngày quốc hận
Không chỉ một ngày cuối tháng Tư đâu !!!
*
Này, Việt cộng mới lập lờ, gian xảo
Mới mị lừa và qủy quyệt thế thôi
Dừng ngay lại hỡi ý đồ đen tối
Nếu thật thiện lương và óc, tim người
 


Ngô Minh Hằng
2013

Tuesday, April 24, 2018

THÁNG TƯ ĐEN TƯỞNG NIỆM NHỮNG VỊ ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

THÁNG TƯ ĐEN
XIN THẮP NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM  NHỮNG VỊ ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC
VIỆT NAM
                                                            
THÁNG TƯ ĐEN, XIN THẮP NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM TRUNG TÁ NGUYỄN VĂN LONG, MỘT TRONG NHỮNG VỊ ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ĐÃ TUẪN TIẾT NGÀY MIỀN NAM BỨC TỬ 30/4/1975
Trung Tá NGUYỄN VĂN LONG

Khi nghe lệnh đầu hàng, buông súng                                                                       
Khắp miền Nam ai cũng kinh hoàng                                                      
Hỡi ơi, tổ quốc Việt Nam
Vì đâu nên cảnh điêu tàn nước dân
Dưới tượng đài Thủy Quân Lục Chiến
Có tấc lòng tận hiến non sông
Đất nâu, chan đỏ máu hồng
Máu trung tá Nguyễn Văn Long hào hùng
Nén hương khói tỏa não nùng ...           oOo         
                                                                
THÁNG TƯ ĐEN, XIN THẮP NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHUẨN TƯỚNG TRẦN VĂN HAI, MỘT TRONG NHỮNG VỊ ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ĐÃ TUẪN TIẾT NGÀY MIỀN NAM BỨC TỬ 30/4/1975 Chuẩn Tướng TRẦN VĂN HAI

Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh
Yêu dân, yêu lính trước yêu mình
Quê hương bức tử vào tay giặc
Thà chết cho tròn cái chết vinh !

             oOo

THÁNG TƯ ĐEN, XIN THẮP NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHUẨN TƯỚNG LÊ NGUYÊN VỸ, MỘT TRONG NHỮNG VỊ ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ĐÃ TUẪN TIẾT NGÀY MIỀN NAM BỨC TỬ 30/4/1975 Chuẩn Tướng  LÊ NGUYÊN VỸ
Bình Long anh dũng góp tài năng
Làm tướng như Ông, mấy kẻ bằng
Quốc sĩ đầu hàng sao được giặc
Sân cờ Tư Lệnh, ánh sao băng !!!
             oOo
THÁNG TƯ ĐEN, XIN THẮP NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM THIẾU TƯỚNG NGUYỄN KHOA NAM, MỘT TRONG NHỮNG VỊ ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ĐÃ TUẪN TIẾT NGÀY MIỀN NAM BỨC TỬ 30/4/1975 
Thiếu Tướng NGUYỄN KHOA NAM


Đức độ tài năng đã rõ ràng
Báo đền nợ nước, Nguyễn Khoa Nam
Núi sông bức tử vào tay giặc
Thà chết vinh danh, chẳng nhục hàng!

           oOo

THÁNG TƯ ĐEN, XIN THẮP NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHUẨN TƯỚNG LÊ VĂN HƯNG,  MỘT TRONG NHỮNG VỊ ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ĐÃ TUẪN TIẾT NGÀY MIỀN NAM BỨC TỬ 30/4/1975 Chuẩn Tướng LÊ VĂN HƯNG


Anh hùng An Lộc đã danh vang
Chấp nhận làm sao được lệnh hàng
Vì nước, tướng hùng, lòng tiết khí
Chọn đường oanh liệt, chết vinh quang


      oOo


THÁNG TƯ ĐEN, XIN THẮP NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM THIẾU TƯỚNG PHẠM VĂN PHÚ,  MỘT TRONG NHỮNG VỊ ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ĐÃ TUẪN TIẾT NGÀY MIỀN NAM BỨC TỬ 30/4/1975 Thiếu Tướng PHẠM VĂN PHÚ

Thiếu Tướng, vinh thăng trận Hạ Lào
Huế đô, phòng tuyến lắm công lao
Ban Mê thất thủ vào tay giặc
Triệt thoái lệnh ban bỏ chiến hào
 *
Bỏ đất là như bỏ máu xương
Giao tranh, gác súng giữa sa trường !
Tướng hùng không thẹn trang hùng sử
Chia với sơn hà chung vết thương !


            oOo


THÁNG TƯ ĐEN, XIN THẮP NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM ĐẠI TÁ HỒ NGỌC CẨN, MỘT TRONG NHỮNG VỊ ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ĐÃ TUẪN TIẾT NGÀY MIỀN NAM BỨC TỬ 30/4/1975 Đại Tá HỒ NGỌC CẨN


Quyết chiến, cùng dân giữ tỉnh nhà
Trả thù, giặc cộng bắt ông ra
Cần Thơ bịt mắt đem hành quyết
"Cứ giết nhưng đừng bịt mắt ta
Để ta nhìn nước, dân lần cuối"
Anh hùng muôn thuở sử hùng ca !


Ngô Minh Hằng
Sunday, April 22, 2018

NÓI VỚI BẦY CÔNG CỤ
NÓI VỚI BẦY CÔNG CỤ
Riêng gởi bọn người vô lương tâm, hân hoan lừa bịp, phản bội đồng bào và sông núi VN  để làm công cụ, tay sai, cò mồi cho VC ở trong nước cũng như tại hải ngoại. Ai theo dõi chuyện quê hương đều thấy là trong nước có những dân chủ cò mồi để điểm chỉ dân chủ thật, để phá vỡ niềm tin và bắt bớ tù đầy những người có lòng yêu nước. Còn ở hải ngoại thì sự lừa bịp càng ngày càng tinh vi hơn như mọi người đã thấy.  Đây là SỰ THẬT mà dân tộc VN chúng ta đang phải trực diện. Chỉ có VC, VG và tay sai khi đọc bài thơ này mới vu cho tác giả là đánh phá những nhà dân chủ tại VN và đâm lưng chiến sĩ tái hải ngoại mà thôi.
 
 
  *


Hoàn lương nhé, bịp dân lành mãi thế
Việt Nam mình chưa đủ khổ hay sao…
Chẳng xót giống nòi sống đời nô lệ
Tám mươi năm biển máu đã tuôn trào !?
  *
Tám mươi năm đảng hiện hình dã thú
Tám mươi năm dân hoá kiếp trâu bò
Tám mươi năm sản sinh loài công cụ
Loài côn đồ hèn nhục chỉ xin - cho !
  *
Dừng ngay lại, đừng tiếp tay cộng sản
Đừng bất lương thay chúng giết dân lành
Đừng trà trộn trong đám người ṭy nạn
Làm những điều đầy ô nhục, hôi tanh
  *
Này hãy nhớ những lời ai hứa hẹn
Cũng là mồi, là bả, cũng hư danh !
Và hãy nhớ, tiền nhiều bao cũng nghẹn
Nuốt có ngon khi tổ quốc tan tành !?
  *
Nhìn Việt Nam đi, bao người vô tội
Ai gian manh đẩy họ chốn lao tù ?
Ai cài đặt những tên dân chủ cuội
Để phong trào tranh đấu THẬT thành HƯ?!
  *
Chỉ một miếng vải vàng mà cộng giết
Còn cờ vàng phất phới lại bình yên !?
Sao chẳng thấy món hàng này không thiệt
Mà lại hân hoan mở ví dâng tiền !?
  *
Sao chẳng thấy những người yêu tổ quốc
Rất đỗi trung kiên, dũng cảm, chân thành
Họ tự nguyện dấn thân cho đại cuộc
Đều bị cộng lừa, lọt bẫy lưu manh !?
  *
Ơi cái bẫy chúng lừa người yêu nước
Để giết mầm tranh đấu tự phôi thai
Và tiêu diệt chí anh hùng đảm lược
Hoá cuộc đấu tranh thành kịch bi hài !
  *
Để phá vỡ mọi tiềm năng chống đối
Mọi niềm tin,lòng bất khuất, kiên cường
Chúng mướn cò mồi, dựng trò chống cuội
Theo dõi từng người, điểm chỉ đối phương !
  *
Gian trá ấy đã nhiều người nhận biết
Và đã làm tan vỡ mọi niềm tin
Làm cuộc đấu tranh tinh thần suy kiệt
Làm quê hương sâu hơn nữa đắm chìm
  *
Dừng ngay lại mọi bịp lừa, thủ đoạn
Mọi thứ cò mồi, mọi kiểu con buôn
Đã tám mươi năm Việt Nam rách nát
Chỉ vì bay, loài dạ cáo tim chồn !


Ngô Minh Hằng

Monday, April 16, 2018

DÒNG LỆ THÁNG TƯ

Xin mời nghe lại "Bản tin cuối cùng ngày 29/4/1975" 
https://www.youtube.com/watch?v=ji7O7-ZbPn8
DÒNG LỆ THÁNG TƯ

 *
Người bạn gởi bản tin
Tháng Tư, ngày Hai Chín
Nghe mà lòng đau nghiến
Nghe mà hồn nát tan 
  *
Quê hương tôi, VIỆT NAM
Tháng ba, từ bỏ ngỏ
Cộng chưa vào đến ngõ
Sao ai đã trao nhà !?
Bắt đầu từ tháng ba
Vùng cao nguyên nắng gió
Pleiku miền đất đỏ
Thương yêu nặng gót giày
Thế mà bỗng một ngày
Chiến hào ôi, trống vắng
Quân và dân cay đắng
Dân và quân hoang mang
  *
Lệnh triệt thoái vội vàng
Làm mọi người hoảng hốt
Quảng Trị và Phú Bổn
An Lộc cũng mất theo
Một chiếc tàu nhổ neo
Chở dân đi chạy giặc
Ở ngoài khơi Đà Nẵng
Bị bão nhận chìm đi
Huế, Quảng Ngãi, Tam Kỳ
Lọt vào tay giặc cộng !
Lâm Đồng và Bảo Lộc
Hội An cũng mất nhanh ...
  *
Đà Nẵng đang giao tranh
Bỗng lệnh ngưng chiến đấu !!!
Rồi Nha Trang yêu dấu
Quy Nhơn với Phú Yên
Theo nhau, cứ từng miền
Tặng ngon cho cộng sản
Một phi cơ bị nạn
Rơi gần ngay Sài Gòn
Phi cơ chở trẻ con
Cô nhi đi tỵ nạn
  *
Lính Nhảy Dù dũng cảm
Tự chiếm lại Nha Trang
Nhưng trước nỗi hoang tàn
Không có nguồn tiệp viện
Lính Dù dầu thiện chiến
Chẳng cầm cự được lâu
Đành uất hận nhìn nhau
Chia hờn oan sông núi
Rồi Cần Thơ hấp hối
Cộng pháo kích tan hoang
Dinh Độc Lập kinh hoàng
Trung ném bom phản bội (1)
  *
Chính trường trôi và nổi
Lãnh đạo thì bó tay
Quân lính trong lúc này
Mất tinh thần, hỗn loạn
Dù cải tổ nội các
Thì cũng quá muộn màng
Sông núi trắng màu tang
Đất trời đầy giông bão
Khi cộng đang cuồng bạo
Khối Ấn Quang xuống đường (2)
Gây áp lực, nhiễu nhương
Đòi Thiệu mau từ chức
  *
Mười sư đoàn chủ lực
Cộng đề nghị hoà đàm
Nhưng Xuân Lộc mở màn
Từ Chơn Thành đánh tới
Cộng pháo kích dữ dội
Cháy kho đạn Biên Hoà
Rồi Phan Rang của ta
Mất theo cơn biến động
Trăm hăm lăm ngàn cộng (125,000)
Năm lăm ngàn quân ta (55,000)
Đọ sức thấy ngay là
Tình hình đầy tăm tối
  *
Ở Mỹ, ông Ford nói
Chiến cuộc Đông Dương tàn (3)
Họ kết thúc Việt Nam
Không chừa con đường sống
Big Minh thấy Việt cộng 
Cách Sài Gòn chẳng xa
Nên thục giục, nói là
Thiệu phải mau từ chức
Tổng Thống Thiệu bất lực
Trước Mỹ và cộng nô
Bèn giao hết cơ đồ
Cho cụ Hương gánh vác
  *
Cụ Hương trước quốc nạn
Trao quyền cho Big Minh
Vũ Văn Mẫu quyết tình
Đuổi Mỹ ngay về Mỹ
Đài phát thanh cộng phỉ
Đòi ta phải đầu hàng
Minh cầu cứu Trí Quang
Quang rằng xong sứ mạng !
Minh đau buồn ai oán
"Thày đã giết tôi rồi!" (4)
Tháng Tư, sáng Ba Mươi
Minh đầu hàng Việt Cộng !!!
Giang sơn và nòi giống
Gầy dựng bởi Hùng Vương
Kể từ đó, đau thương
Trong gông cùm cộng sản !
  *
Tháng Tư năm Mười Tám
Nghe lại bản tin buồn
Bao ký ức thê lương
Hiện về như thác lũ 
Ôi vết thương ngày cũ
Mà như mới hôm qua
Vì lệ vẫn chan hoà
Trong tim người tỵ nạn
Quê ơi, bao giờ cạn
Dòng mắt lệ Tháng Tư 
Cho tim hết đau nhừ
Mừng hồi sinh sông núi ...

 *
Ngô Minh Hằng
16- 4-2018

 *
Chú thích:
Tài liệu lấy trên Net.
 *
1/  Ngày 8 tháng 4 năm 1975, lúc 8 giờ 30 phút sáng, Nguyễn Thành Trung, Trung úy Không lực VNCH,  từ sân bay Biên Hòa lái máy bay F5-E ném bom xuống dinh Độc Lập. Xong, Nguyễn Thành Trung bay sang vùng VC chiếm đóng.
  *
2/  Ngày 31-3 trong lúc Qui Nhơn bị tấn công, Nha Trang bị pháo kích, dân miền duyên hải ùa nhau kéo về Sài Gòn, khối Phật giáo Ấn Quang xuống đường đòi TT Thiệu từ chức.
  *
3/ Tài liệu của Hoa Kỳ ghi nhận ngày 23/04/1975, tại Đại học Tulane, Tổng thống Gerald Ford đã nhận định rằng "Với nước Mỹ, cuộc chiến Việt Nam coi như đã chấm dứt."
  *
 4/ "Đêm 29.4.1975, Tướng Minh vào ngủ trong Dinh Độc Lập để tránh pháo kích. Lúc đó, ông chỉ còn hy vọng Thượng Tọa Thích Trí Quang, người hứa sẽ đưa người “phía bên kia” đến thương lượng để thành lập chính phủ liên hiệp. Tướng Nguyễn Hữu Có kể lại, lúc 4 giờ 35 sáng ngày 30.4.1975, Thích Trí Quang đã nói với Dương Văn Minh qua điện thoại:
“Thưa Tổng Thống, cũng như Tổng Thống là tôi vẫn chờ đến giờ nầy và theo tôi nghĩ có lẽ với tình thề hiện tại, trong sứ mạng của tôi, người đứng trung gian bắc nhịp cầu của thế cờ chính trị, có thể nói là chấm dứt. Với trọng trách là Tổng Thống, hơn nữa là một Đại Tướng, tôi nghĩ công việc phải nhờ vào tài quân sự của Đại Tướng, chứ giải pháp chính trị của tôi coi như chấm dứt, và từ giờ phút này nếu có chuyện gì xẩy đến thì mọi trách nhiệm đều do Tổng Thống, à quên Đại Tướng quyết định với giải pháp quân sự, mà trong lãnh vực này Đại Tướng rất rành và giỏi hơn tôi. Xin chào Tổng Thống…”
Dương Văn Minh chỉ trả lời gọn một câu: “Thầy giết tôi rồi!” và cúp máy điện thoại."

 *
Tài liệu tham khảo:
A/ https://ongvove.wordpress.com/2009/04/29/m%E1%BA%B7t-th%E1%BA%ADt-hang-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-big-minh/
 *
From: nbtran76@yahoo.fr
Sent: 4/15/2018 5:00:15 PM Central Standard Time
Subject: Bản tin cuối cùng ngày 29 tháng 4 /1975.

Xin mời nghe lại "Bản tin cuối cùng ngày 29/4/1975" .
https://www.youtube.com/watch?v=ji7O7-ZbPn8
Thursday, April 12, 2018

Biếm thi THA HƯƠNG - ĐÔI BÀI TRÙNG ?Biếm thi THA HƯƠNGĐÔI BÀI TRÙNG ?
Nhân tin ông cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết, ông đã từ chức hồi năm ngoái (2017) sau khi chính phủ Trump yêu cầu ông áp lực nhà cầm quyền CSVN để họ nhận lại hơn 8,000 người tị nạn Việt Nam mà chính phủ Trump trục xuất. Nhưng sự thực không đúng như lời ông nói. Ông Ted Osius không từ chức mà ông ta hết làm đại sứ tại VN là do thời hạn làm đại sứ của ông đã chấm dứt.


   *
Ted Ô Si Ớt (Osius) ông ơi
Cớ sao ông lại nói lời điêu ngoa
Một lần nói láo thôi nha
Là lòi bản chất gian tà, biết không ?
Ông là người nước Cờ Bông
Sang mần đại sứ cờ hồng mà thôi !
Ba năm hết nhiệm kỳ rồi
Ghế kia, người khác lên ngồi thay ông
Ai không biết tỏng tòng tong
Mắc chi ông lại lòng vòng, nói gian ?
Rằng Trump áp lực ông làm
Đem người tỵ nạn Việt Nam trả về
Khốn ông thương họ tái tê
Họ về là cộng mổ mề, lột da
Nên ông từ chức, ngộ ha !
Ông thương người Việt hơn là chúng tôi ?
Ông à, nếu tị nạn thôi
Không điều gian trái ai lôi đuổi về ?
Mà nè, ông giễu hay ghê
Phải chăng ông đã say mê đảng Hồ ?
Hay ông dại dột ngây ngô
Hoặc là ông có ý đồ hại Trump?
Tội chưa, chớ nghĩ người lầm
Người nhìn hành động biết tâm ông tồi !
  *
Ông gian như đảng hồ thôi !!!
Phải ông và chúng là đôi bài trùng ?

Tha Hương

Wednesday, April 11, 2018

TỔ QUỐC ƠI, CON CÓ TỘI VỚI NGƯỜI !


TỔ QUỐC ƠI,
CON CÓ TỘI VỚI NGƯỜI !


 *

"Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách"
Thịnh suy này trách nhiệm của ta thôi
Tổ Quốc ơi, con có tội với Người
Để Việt cộng dâng cho Tàu đất nước !!!
*
Tội của con là đớn hèn, nhu nhược
Không biết ta mà cũng chẳng hiểu người
Ỷ lại, cầu an, ngại khó, buông xuôi ...
Và chưa thực hết lòng cho tổ quốc
*
Miệng yêu nước, lòng mấy phần cho nước?
Hay yêu mình, yêu tiền bạc, yêu ngôi ?
Thấy bất công, con cũng chẳng một lời
Mặc trung nghĩa bị gian đồ bức hại !
*
Mặc tài đức bị đắng cay oan trái
Cúi mặt, kệ bày bỏ lửa, phun dơ
Rồi khỏa lấp rằng huyền thoại Âu Cơ
Cũng chia cắt ngay từ trong trứng nước !!!
*
Bày tặc tử bốn ngàn sau bắt chước
Cắt cắt chia chia thây mẹ nát nhừ !
Vết cắt Hiền Lương tháng Bảy Năm Tư
Rồi đến Nam Quan, Hoàng Sa, Bản Giốc ...
*
Mỗi vết cắt là vết hờn dân tộc
Là vết đau muôn thuở chẳng phai nhoà
Và hôm nay vết cắt Formosa
Làm nhức nhối bao lòng người quốc sĩ !!!
*
Mỗi vết cắt là vết nhơ thế kỷ
Để tội đồ - Việt cộng - được dài ngôi
Mất dấu quê hương, di lụy giống nòi
Vì bị đảng xô vào đường diệt chủng !!!

Tại con nghĩ tay không dao không súng
Nên ươn hèn chẳng dám đứng vùng lên
Mà không biết rằng dù chẳng cung tên
Nhưng dũng mãnh là tình yêu Tổ Quốc !!!
*
Tình yêu ấy từng kiêu hùng giữ nước
Từng kiên cường phá Tống lại Bình Chiêm
Từng sa trường tan nát giặc Mông - Nguyên
Từng trốn chạy của bày đàn Tô Định 
*
Khi nước lâm nguy, lương tâm là lịnh
Phận công dân, trách nhiệm phải lo tròn
Xin anh linh tổ quốc giúp chúng con
Thêm dũng cảm rửa hờn oan sông núi
*
Dân đã biểu tình Sài Gòn - Hà Nội
Đảng côn đồ từng nhóm đánh dân tan
Nhưng bên nhau, đồng loạt, khắp Việt Nam
Cùng đứng dậy thì đảng Hồ tan biến !
*
Cùng đứng dậy hô vang lời "QUYẾT CHIẾN"
Thì súng nào đánh gục được lòng dân ?!
Đảng giết dân lành, bán nước, vong thân
Thì giải đảng để giống nòi cất cánh !!!
*
"Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách"
Thịnh suy này trách nhiệm của ta thôi
Tổ Quốc ơi, con có tội với Người
Nếu để cộng dâng cho Tàu đất nước !!!


Ngô Minh Hằng
2016


[- Napoléon Bonaparte (1769-1821): Le monde souffre enormément, non pas à cause de la violence des gens malsains mais à cause du silence des gens braves. (Thế giới chìm đắm trong đau khổ không phải chỉ vì bạo lực của bọn ác mà còn vì sự im lặng của người tử tế)
- Albert Einstein (1879-1955): “The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil but because of the people who don’t do anything about it”. (Thế giới là nơi nguy hiểm để sống không phải chỉ vì bọn cùng hung cực ác mà còn vì những người ù lỳ không làm bất cứ một điều gì để trừ khử cái ác ấy)
- Martin Luther King (1929-1968): "Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. (Điều làm cho tôi kinh hãi nhất không phải là sự đàn áp của những kẻ ác mà chính là sự thờ ơ lãnh đạm của những người thiện)
 - Jean-Paul Marat (1743-1793): “On est grand parce que vous vous mettez à genoux. Citoyens! Levez-vous droitement” (Các anh quỳ gối nên thấy người ta cao lớn.  Hởi công dân! Hãy đứng thẳng người lên)]

Tuesday, April 10, 2018

TÂM TÌNH NGƯỜI VONG QUỐC

TÂM TÌNH NGƯỜI VONG QUỐC

(Thân mến gởi vềquê hương và đồng bào Việt Nam, mọi
lứa tuổi, trên toàn thế giới)
 
 
  *
Mới hơn ba chục mùa xuân
Mà đau thương đến hai lần mất quê !
Ra đi không hẹn ngày về
Nỗi sầu ly biệt tái tê tấc lòng ...
Ai đem Bến Hải một dòng
Cắt làm hai để non sông lệ tràn !?
Năm Tư máu thịt lìa tan1
Xót xa, tôi bỏ xóm làng, tuổi thơ ..
Rồi nhìn Mẹ khóc, tôi mơ
Tuốt gươm chính nghĩa nối bờ Hiền Lương
Để dòng Bến Hải yêu thương
Không còn là mốc chiến trường Bắc - Nam
Hiền Lương chưa giải hờn oan
Sài Gòn giặc lại tham tàn cướp đi !
Bốn vùng ngút lửa âm ti
Để trang hùng sử sầu bi, bẽ bàng !
Bảy Lăm2 mất nốt miền Nam !
Vào tay giặc cộng dã man, bạo cuồng
Bỏ quê, tôi vượt đại dương
Giữa bao nhiêu nỗi đoạn trường đầy vơi
  *
Mới hơn ba chục tuổi đời
Mất quê hai lượt, rã rời hồn xuân
Mong đời xuất hiện chính nhân
Trung kiên, vì nước, vì dân, một lòng
Đem tài chuyển núi dời sông
Để đưa dân tộc thoát vòng đau thương
Đập tan lừa mị thiên đường
Việt Nam, dựng lại quê hương huy hoàng

Ngày mai, dưới bóng Cờ Vàng
Sạch hờn vong quốc, về làng thăm quê ...
 
Ngô Minh Hằng
2006

1- Ngày 20/7/1954 VC chia đôi Nam Bắc tại vĩ
tuyến 17.

2- Ngày 30/4/1975 CSBV cưỡng chiếm miền
Nam VN.

Monday, April 9, 2018

BÀI THƠ CHO THÁNG TƯ ĐEN
BÀI THƠ CHO THÁNG TƯ ĐEN
(Gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam thân mến. Riêng tặng những người có lòng với quê hương đang rất cô đơn trên đường tranh đấu.)
 
 
   *
Năm tháng theo nhau rụng xuống đời
Tháng Tư lại đến, Tháng Tư ơi !
Tháng Tư này nữa là bao nhỉ
Mà vẫn xa quê, vẫn phận hời ???
   *
Tóc đã phai xanh, tuổi đã chiều
Vì sầu tổ quốc, vẫn đăm chiêu
Phần thương dân tộc trong hờn tủi
Phần xót quê hương đỏ giáo điều ...
   *
Hỡi những trái tim, những tấm lòng
Cơ trời vận nước buổi suy vong
Hãy xin gìn giữ niềm trung nghĩa
Đừng để ngàn sau hổ giống dòng
   *
Đừng để tàn phai nét đẹp xưa
Của trang thanh sử, dẫu giao mùa
Chao ơi, từ đỏ cơn hồng thủy
Bao kẻ xuôi dòng theo gió mưa !!!
  *
Nhìn những lòng thay những nắng phai
Mà tim thổn thức nhịp u hoài
Mà đau mà xót niềm hưng phế
Thương bóng Loa Thành, thương Ức Trai !
   *
Giọt lệ đôi phen đã ngỡ ngàng
Khi người đổi bến, kẻ sang ngang
Thịnh suy mới rõ lòng trung nghĩa
Mới thấy vàng thau thật rõ ràng !
  *
Dốc thẳm, đường chênh vắng bóng người
Âm thầm chiến sĩ bước đơn côi
Con thuyền chính nghĩa, lòng son sắt
Xin chớ phong ba mãi dập vùi !
  *
Mấy chục năm dài vẫn đợi mong
Đợi anh góp sức, chị chung lòng
Đứng lên trừ hết loài gian ác
Để trả cho tròn nợ núi sông
  *
Rồi sẽ bình minh rực tháng Tư
Quê hương nhất định hết lao tù
Cờ Vàng tô thắm khung trời Việt
Tổ quốc vinh quang, sạch bóng thù
 
Ngô Minh Hằng

2008