Saturday, July 2, 2011

SẼ CÓ MỘT NGÀY


( Kính dâng linh hồn các chiến sĩ Hải Quân đã hy sinh trong trận đánh Hoàng Sa)

                                                       Việt Nam ta, Đức Thánh Trần
Bạch Đằng cưỡi ngọn sóng thần, tuốt gươm
Giặc Mông Cổ tìm đường tháo chạy
Tướng như quân hết thảy rụng rời
<!-- Read more -->
Tàn binh cọc nhọn thây phơi
Một phen thủy chiến muôn đời sử xanh ( 1287 )
Mộng xâm lấn tranh giành bờ cõi
Vẫn âm mưu dẫn lối quân Tàu
Sáu trăm tám bảy năm sau (1974)
Hoàng Sa máu lại đỏ ngầu biển Đông
Trận hải chiến hào hùng, khốc liệt
Với kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa
Đây, trang chiến sử Hoàng Sa
Chỉ huy Hải đội, họ Hà điều binh ( 1 )
Bốn chiến hạm hải trình tham chiến ( 2 )
Những người con của biển kiên cường
Trong vòng lửa đạn đau thương
Lưu danh muôn thuở tấm gương anh hùng
Đã chiến đấu vô cùng dũng liệt
Dù địch quân ứng chiến đông hơn
Đạn bay súng nổ từng cơn
Bốn tàu Trung Cộng chiến trường lâm nguy
Cái bị pháo chìm đi mất dấu
Cái nước theo phía hậu tuôn vào
Địch quân hoảng hốt xôn xao
Và quân ta cũng bước vào khó khăn
Gương chiến đấu Bạch Đằng bỗng hiện
Sáng như sao trên phiến linh hồn
Biển xanh đỏ máu oan hờn
Chiến hạm Nhật Tảo trong cơn nguy nàn (3)
Đã anh dũng chặn làn sóng địch
Để đoàn quân rời đích an toàn
Lòng tàu nước ngập, máu loang
Nhưng lòng thủy thủ hiên ngang trên tàu
Ngay cả lúc chìm sâu đáy biển
Vẫn một niềm tận hiến, hy sinh
Trong lòng biển mẹ mông mênh
Trái tim bất khuất đau tình quê hương!
Sẽ một ngày trùng dương sóng nổi
Về Hoàng Sa rửa mối hận này
Chủ quyền Hoàng đảo trong tay
Xanh reo ngọn sóng, vàng bay sắc cờ
Sẽ một ngày cõi bờ dân Việt
Thoát qua hồi nạn kiếp đau thương
Có anh đứng giữa đại dương
Hát mừng bốn cõi quê hương thanh bình

Ngô Minh Hằng

( 1) Đại Tá Hà Văn Ngạc, chỉ huy trưởng hải đội trong trận đánh Hoàng Sạ
( 2 ) Bốn chiến hạm tham chiến trong trận Hoàng Sa gồm:
- Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt HQ 16 do HQ TR/ T Lê Văn Thụ làm Hạm Trưởng.
- Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng HQ 5 do HQ Tr/T Phạm Trọng Quỳnh la Hạm Trưởng. Đây là Soái Hạm. Đ/T Ngạc ở trên chiến hạm này chỉ huy trận đánh.-
- Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ 4 do HQ Tr/t Vũ Hữu San làm Hạm Trưởng.
- Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 do HQ Th/T Ngụy Văn Thà làm Hạm Trưởng.
(3) Hạm trưởng HQ 10. Th/T Ngụy Văn Thà bị thương, quyết ở lại trên tàụ Ba thủy thủ tên Lê Văn Tay, Đinh Hoàng Mai vàPhạm Anh Dũng đã hy sinh ở lại bắn chặn tàu Trung Cộng cho đồng đội an toàn rời khỏi chiến hạm. HQ Th/T Ngụy Văn Thà và ba thủy thủ đã can đảm trong truyền thống "chết theo tàu" và để lại bao nhớ tiếc đau thương cho những người ở lại.

No comments:

Post a Comment