Monday, August 6, 2012

NHÀ NƯỚC (gởi tập đoàn tư bản đỏ VC , đã và đang bán nước Việt Nam cho Tàu cộng) 
Ông ở phía nào hở ông nhà nước ?
Phía dân đen, phẫn uất, chống quân Tàu
Hay phía ngoại bang, bọn người xâm lược
Mà với đồng bào ông lại thù sâu ?Ông ở phía nào, sao Tàu chiếm biển
Cướp thác,rừng, cướp đảo, giết ngư dân
Ông vẫn nhởn nhơ như không hề biết
Chỉ biết làm giàu, gian ác, bất nhân ???


Chỉ biết vung tay ông tung lưỡi hái
Lưỡi hái bạo tàn, quỉ quyệt, vô lương

Dựng tội nhốt tù, giết người chủng loại
Đàn áp dân lành yêu mến quê hương !


Ông ở phía nào mà khi tổ quốc
Đang trong cơn hấp hối bởi Tàu ô
Sao lại ngồi yên ? Ra  ông bán nước...
Nên cấm dân tôi đòi lại cõi bờ !!!


À, ra thế ! bọn ông, bày tội phạm !
Tội bán giang sơn, tội giết đồng bào
Dân sẽ đứng lên thôi, bình quốc nạn
Núi sông này phải sạch bóng cờ sao !!!


Này, nhà nước, lũ người tay đẫm máu
Máu quê hương và máu của dân lành
Đã đến lúc tiêu tàn loài thảo khấu
Vì núi sông thiêng đã đủ bất bình !Vì Việt Nam sẽ quật cường ngạo nghễ
Khi muôn dân góp sức dựng sơn hà
Vì chính nghĩa muôn đời là chính nghĩa
Vì gian hùng, nhà nước phải tiêu ma ...


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment