Tuesday, December 18, 2012

XIN TẠ ƠN NHỮNG LỜI MẪN TRẮC


( Lời tâm tình của Thơ, thiết tha gởi đến những tâm hồn đồng cảm. Riêng là lời biết ơn, chân thành gởi đến Thi sĩ Tường Giang. )


Từ Mỹ bang giao cùng Việt cộng
Cờ thay gió đổi biết bao lòng
Nên thơ tranh đấu khan người thích
Và họ rằng " viết mãi uổng công !"

Còn trách rằng quê cha đất tổ
Đã không xây dựng, chẳng về thăm
Lại còn tranh đấu, mà tranh đấu
Là cực đoan, hiếu chiến, rẽ ngăn ! 

Lửa bỏ tay người như thế đấy
Hẳn là đạo đức bác Hồ thôi
Tay gây oan trái, gây tang tóc
Miệng vẫn gian ngoa buộc tội người !

Rồi Nguyển Đình Bin, rồi nghị quyết
Tung ra đủ kiểu bẫy lừa nhau
Mê tiền, một lũ làm tôi giặc
Phản bội thêm quê vốn nát nhàu

Phản bội đồng bào đang khốn khổ
Nuôi cho cộng khoẻ, giết thêm dân
Mượn màu nhân đạo, màu từ thiện
Che cái tham tàn, cái bất nhân

Phản bội đồng hương, người tị nạn
Cốt chui vào mọi ngả truyền thông
Truyền thanh, báo chí. Bao tờ báo
Còn đấu tranh phục vụ cộng đồng ???

Chưa kể truyền hình, trên mạng lưới
Lấy toàn tin vẹm viết tung ra
Thế là tư tưởng tuyên truyền đấy
Đưa cộng len vào khối Quốc Gia !!!

Đã mấy năm rồi thơ chống cộng
Xoay chiều, lắm báo đã không đăng
Đấu tranh, vì thế, cô đơn lắm
Như kẻ sông sâu lội ngược dòng ...

Biết vậy nhưng đường Thơ đã chọn
Dẫu dài và có lắm gai chông
Vẫn đi vì tiếng hờn vong quốc
Giục giã trong tim, nghiến nát lòng !

Xin tạ ơn những lời mẫn trắc
Cảm thông ý bút, áng thơ tình
Tình nhà, tình nước, tình trăm trứng
Tình ấy muôn đời mãi hiển linh !


 Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment