Thursday, November 21, 2013

XIN HÃY LÀ NGƯỜI LƯƠNG THIỆN


XIN HÃY LÀ NGƯỜI LƯƠNG THIỆN

Chi chú:  Tác giả cảm tác bài thơ này khi nhìn thấy cảnh đời ô tạp chung quanh
,ngoài ra, không ám chỉ ai hay có ẩn ý gì.

 
Xin hãy là người lương thiện
Để đừng nói trắng thành đen
Hay chi vu điều đặt chuyện
Vì chưng thói ấy hư hèn
 
Xin hãy là người lương thiện
Tốt chi ngậm máu phun người
Chỉ tạo thêm nhiều oan nghiệt
Nghiệt oan mình buộc mình thôi !
 
Xin hãy là người lương thiện
Mở lòng yêu mến tha nhân
Hãy biết đời như mặt kiếng
Mình cười, kiếng hiện tình thân
 
Xin hãy là người lương thiện
Để làm đẹp cõi nhân gian
Xấu người thì nên xinh nết
Cần gì ganh ghét mưu toan

Xin hãy là người lương thiện
Chớ nên vàng đỏ hai lòng
Đã không bình cơn quốc biến
Thì đừng khuấy đục dòng trong
 
Xin hãy là người lương thiện
Ngay lành tim óc lương tâm
Nói lời ôn nhu hiểu biết
Làm điều lương hảo nghĩa nhân
 
Xin hãy là người lương thiện
Chân phương, nghĩ cũng như làm
Chẳng ai ưa loài xảo quyệt
Xỏ xiên, hiểm ác, gian tham
 
Cuối cùng, hãy nên lương thiện
Kiếp người ngắn ngủi, phù du
Hãy để cho đời thương tiếc
Khi mình về cõi thiên thu ..


Ngô Minh Hằng
No comments:

Post a Comment