Sunday, August 16, 2015

ĐOẢN THI: LỜI THẬT KHÔNG NGẠI MẤT LÒNG


ĐOẢN THI: LỜI THẬT KHÔNG NGẠI MẤT LÒNG GỞI ĐẢNG

Đảng và cây đọc thơ này

Thế nào mà chẳng đắng cay chửi rằng

Con Me Mỹ, Minh Hằng, đĩ rạc

Dám to gan chửi đảng tao à  
Bác hồ mày cũng không tha
Thì tao thề đập nát ra, thơ mày....
*
Cây ơi cứ chửi cho hay
Lạy ông, Hồ ở bụi này...thế thôi !!!... 


NMH
ĐOẢN THI: LỜI THẬT KHÔNG NGẠI MẤT LÒNG  

1 - YÊU NƯỚC ?


Nếu yêu nước, có khi nào
Bắt người yêu nước nhốt vào tù không ?
Tù người có trái tim hồng
Có tâm yêu nước, có lòng thương dân
Tù người rồi lại bất nhân
Cổng trường đại học cấm chân người vào

- Chuyện này nó ở nước nao ?
- Xin thưa nước Việt, đỉnh cao nhà hồ


 2  - CÁI LƯỠI

Lưỡi ơi, vì lưỡi không xương
Cho nên lưỡi mới lật lường dối gian
Phun người, ngậm máu, gieo oan
Trắng đen lẫn lộn, đỏ vàng bất minh
Sân si gây tội gây tình
Trả vay nghiệp ấy buộc mình ngay thôi !

Đâu cần chờ đến luân hồi...3  -   LẦM KHÔNG ?

Gian hùng, tâm Phật tâm Ma
Tưởng rằng người chẳng nhìn ra là lầm
Phật hay Ma đã tự tâm
Phật thì trong sáng, thanh âm hiền hòa
Không hề lật lọng điêu ngoa
Chân phương, nhân hậu, thật thà, từ bi
Ma thì hiểm ác, sân si
Giả nhân nghĩa để che đi gian tà
Nhưng che thì cũng lòi ra
Bởi Ma hay Phật chính là CÁI TÂM

Bàng dân thiên hạ không lầm !


4  - CHỐNG CỘNG ??Thật ư ? chống cộng đấy à ?

Sao đem gian dối mà loà thế gian ?
Hung hăng ngậm máu phun càn
Không phân lý lẽ, chắng màng đúng sai
Theo tên luồn giặc, vái dài
Đội phường phản bội lên ngai tôn sùng
Còn người với tấm lòng trung
Hùa nhau bôi bẩn, hứng - tung,  đạp nhừ ...

Thế là chống cộng đấy ư ...
Hay đem nghị quyết đảng đưa, thi hành ??5  -  CÁI KIM

Cái kim trong giẻ ấy mà
Lâu ngày cũng phải lòi ra - lẽ thường ...
Tu, sao chẳng xót quê hương
Mà phang, mà quậy như phường cộng nô ?
Đã tu, sao chửi "Hoài Ngô" ?
Sao đem người chết trong mồ mà thoi ?

Cái kim trong giẻ đã lòi


6 - CON PHẬT

Con Phật thì phải thật thà
Chẳng nên điên đảo gian ngoa hại người
Còn kia, nhân chứng trên đời
Sao bôi sự thật bằng lời đảo điên ...
Tạo ra nghiệp ác nhãn tiền
Gây mầm Phật Tử, Con Chiên hận thù ?!


7 - NGAY - GIAN

Ngay - Gian nó hiện ra lời
Hiện ra hành động và đời thấy ngay
Như ông cư sĩ ăn chay
Mừng Bồ Tát được năm nay rỡ ràng
Đặt Bồ Tát lên ngai vàng
Thưởng công dâng nốt giang san cho hồ
Đồng thời tố khổ nhà Ngô
Ba trăm ngàn mạng xuống mồ, giết tươi
Ông gian, vì thế, bao người
Bảo ông vọng ngữ, dối đời và ông ...
Chính ông phá nát cộng đồng
Cũng ông, Mô Phật chối không ... tại người !!!

Ngay - Gian nó hiện ra lời
Che chi dưới ánh mặt trời, vẫn gian ...


Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment