Wednesday, October 5, 2016

QUÊ HƯƠNG

 
QUÊ HƯƠNGQuê hương là gì hở đảng ?
Khi mà đảng giết tin yêu
Nếu quê là "vòng tay ấm"(1)
Sao dân  bỏ nước, đi liều ???
 *
Quê hương: đảng giăng bẫy mật
Cho dân chết đứng từng ngày
Quê hương đảng gieo độc chất
Trồng người từ tuổi thơ ngây !!!
 *
Quê hương là nơi đảng giết
Máu dân nhuộm đỏ cánh đồng
Đầu dân đảng bêu trên cọc
Xác dân đảng dấp bờ sông !
 *
Quê hương : nhà tù lớn nhỏ
Khắp cùng thành thị, thôn trang
Quê hương : lá cờ màu đỏ
Đảng gieo tang tóc kinh hoàng !
 *
Quê hương xưa là tổ ấm
Nhưng nay đảng phá tan tành
Đảng cắt Nam Quan, Bản Giốc
Dâng cho Tàu cộng, đàn anh!
 *
Quê hương: nghẹn ngào tiếng nấc
Của bao thế hệ lương dân
Đảng chưng chiêu bài, quỉ thuật
Đảo điên, lừa mị, vô thần !!!
 *
Quê hương: đỉnh cao tham nhũng
Giết dân, cướp đất, cướp nhà
Đảng ngự thành đô, nhung gấm
Xua dân núi thẳm rừng xa!
 *
Quê hương: đảng làm băng hoại
Lưu manh, đủ kiểu bụi đời
Ai yêu giang sơn, chủng loại
Nhà tù, đảng nhốt khơi khơi...
 *
Quê hương: đảng trừ tôn giáo
Sống còn, chỉ đạo quốc doanh
Đảng viên khoác màu áo đạo
Rồi đi truyền tụng vô thần!
 *
Quê hương: lớp người tuổi trẻ
Đảng đè chìm bóng tương lai
Cho dân sống bằng bánh vẽ
Cho người mai một đời trai !
 *
Quê hương: còn hang bắc pó
Và còn xác qủi ba đình
Đời còn đau thương khốn khó
Nước còn quằn quại, điêu linh
 *
Đảng khoe đồng xanh, cỏ ngọt
Manh tâm chiêu dụ đàn bò
Đảng luyện cho bày vẹt hót
Những điều gian dối  quanh co!
 *
Vẹt  bảo: "quê hương phải nhớ"
Về nguồn như trẻ về nôi!
Vẹt bảo: "quê hương có một"
Đô la  phải đắp, phải bồi
 *
Nghĩa là đem đô dâng đảng
Có tiền, đảng sẽ dài ngôi
Yêu  nước là yêu đảng, bác
"Nếu không, lớn chẳng thành người !!!"

 
 Ngô Minh Hằng
2004
1. thơ Đỗ Trung  Quân
 
 

 

No comments:

Post a Comment