Saturday, September 22, 2018

THE “THANK YOU” OF THE DEPOSITOR OF GOLD Author: Ngô Minh Hằng Translator: William Hoang (MD, USA)

Thưa Qúy Vị và Các Bạn,
Thưa Dr. William Hoang
Nmh xin chân thành cảm ơn ông William Hoang đã dành thời giờ qúi báu đọc, đồng cảm và chuyển bài thơ  "LỜI CẢM ƠN CỦA KẺ GỞI VÀNG" sang Anh ngữ. 
Trân trọng mời kính Qúi Vị và các Bạn thưởng lãm thi phẩm   THE “THANK YOU” OF THE DEPOSITOR OF GOLD  chuyển ngữ của William Hoang.
Xin cảm ơn ông William Hoang lần nữa. Cầu chúc ông William Hoang cùng tất cả Qúi vị sức khoẻ, an khang.
Ngô Minh Hằng
Chuyển ngữ: William Hoang (MD)
 Riêng tặng tác giả và cựu T.Tá. Trần Tử Hạnh (Nam Cali).
THE “THANK YOU” OF THE DEPOSITOR OF GOLD
Author: Ngô Minh Hằng
Translator:  William Hoang (MD, USA)
*
Author: Ngo Minh Hang Posted: 2018-09-02
Author's notes: I am neither a Democrat nor a Republican, but I am a Vietnamese.
Being deprived of freedom by Viet Cong, I must escape and was allowed to get into the USA as a refugee since 1980.
From the day I spent my life in my second home land, besides late president Ronald Reagan, I personally found that Pres. Donald Trump was not only a gifted man, but also a man who devoted his whole heart to his patriotism and to leading America away from the Black Powers in order to prevent American people including my family and my countrymen – the right anti- communist refugees – from the jeopardy to fall into the Red’s Orbit as an infernal which made us leave our home country to escape it.
And that is why I have composed this little poem to thank Him.
Reading this poem, anyone who likes aggressiveness, libels me as a person “crazy about Trump", is really a communist, and I reserve my right for not to respond or argue with anyone else.
Author: Ngô Minh Hằng

Translator:  William Hoang (MD, USA)
THE “THANK YOU” OF THE DEPOSITOR OF GOLD

Nearly two years passed since taking office
He has been a fully devoted man to the nation and the people
Already steadfast, he is also full of eagerness
Facing to the big wicked, he never steps back
                                *              
He devotes himself to his ideals
Building up the nation by strengthening country and enriching the people
For his promises to the people from earlier times 
He is now making them into reality one by one 
                               *
The more difficulties occur, the more he finds way to deal with
In spite of hardest challenges, he has accomplished his mission beautifully 
Including old affairs still pending for resolving 
Such as Israel and North Korean missiles issues
                               *
Particularly with NATO, Iran, and China
The blows he launched made the world taken aback 
Each of his words made the world shake
And international politicians must listen to 
                               *
Despite those obstacles impeded his feet step by step
And a lot of schemes encircled him 
He kept struggling with majesty and audacity 
It resulted in his success magically 
                               *
Because the tree is lofty so the wind must be strong 
Those who got such talents would be hated and envied 
So is life because of mischievous human nature 
But, may I say, Sir, you will not be going lonely!
                               *
You are loved and admired by more than half of the nation
And they will accompany you step by step 
Because they do know your reformation talent 
And your sincere loyalty to the United States
                             *
You have entered the government in the right time and place
When our country need lots of elite men 
While the darkness is starting to seize powers
You bring back radiant morning beams
                          *
That truth will be clearly seen by everyone 
Including your deeds and orientations 
Patriotism and loyalty are brightly open
Your historic merits will be recorded
                        *
Because of anti – communist spirit, I have come here as a refugee
I have treasured Freedom endlessly
On account of knowing that you do not like communism
So I have deposited my gold in you. May I express my thanks to you! 
                        *
Ngo Minh Hang
 
* Vietnamese idiom,
“select the person to deposit gold”,
means: “Find the worthy person to put your
beliefs and important responsibilities.”
*)

LỜI CẢM ƠN CỦA KẺ GỞI VÀNG 

(Tác giả: Ngô Minh Hằng) LỜI CẢM ƠN CỦA KẺ GỞI VÀNG
LTG: Tôi không là Dân Chủ, cũng chẳng là Cộng Hoà mà tôi là một người Việt Nam.
Bị cộng sản VN cướp mất TỰ DO, tôi phải vượt biên và được tị nạn CS tại Hoa Kỳ từ năm 1980.
Từ ngày sống trên quê hương thứ hai này, ngoài cố TT Ronald Reagan, cá nhân tôi nhận thấy TT Donald Trump là một TT có tài lại hết lòng yêu nước và đang đưa nước Mỹ ra khỏi những ảnh hưởng của Thế Lực Đen, tránh cho dân nước Hoa Kỳ, trong đó có gia đình tôi và đồng bào tôi -
những người VN tị nạn VC chân chính - có nguy cơ đi vào qũy đạo ĐỎ, một hoả ngục mà chúng tôi đã phải bỏ quê hương mà chạy trốn, vì thế, tôi làm bài thơ mọn này để cảm ơn Ông.
Đọc bài thơ này, ai thích gây hấn, phỉ báng tôi "cuồng Trump" thì kẻ đó chính là "cuồng Cộng Sản" và tôi dành quyền không trả lời hay tranh cãi với bất cứ ai.. Chân thành đa tạ.
Gần hai năm kể từ ngày nhậm chức
Ông thật hết lòng với nước với dân
Đã kiên cường, ông lại giàu nghị lực
Trước gian hùng tráo trở chẳng chùn chân !
*
Ông tận tụy dâng lòng cho lý tưởng
Xây đắp non sông nước mạnh dân giàu
Những lời hứa với dân từ lúc trước
Ông đang thực hành từng ý, từng câu
*
Càng gian khó ông lại càng quyền biến
Mấy cam go thách đố cũng chu toàn
Cả việc cũ còn nằm chờ giải quyết
Như Israel và tên lửa Bắc Hàn...
*
Riêng với NATO, Iran, Trung cộng
Đòn phóng ra thế giới phải e dè
Từng lời nói làm năm châu rúng động
Khiến chính trường, quốc tế lắng tai nghe
*
Dù chướng ngại ngăn chân ông từng bước
Và bao nhiêu thủ đoạn bám quanh mình
Ông vẫn tung hoành oai phong đảm lược
Dẫn đến thành công một cách tài tình ! 
*
Bởi cây cao nên gió kia mới cả
Người có tài thì lắm kẻ hiềm ganh
Đời vốn thế vì nhân tình gian trá
Nhưng thưa ông, ông sẽ chẳng đơn hành !
*
Hơn nửa nước rất yêu thương mến mộ
Và đồng hành cùng những bước ông đi
Vì họ biết tài năng ông cải tổ
Và thành tâm yêu đất nước Hoa Kỳ
*
Ông nhập cuộc đúng thời và đúng lúc
Khi giang sơn cần lắm bậc anh tài
Khi bóng tối đang manh nha quyền lực
Ông đem về rực rỡ ánh ban mai
*
Sự thật ấy rồi mọi người nhìn rõ
Việc ông làm và đường hướng ông đi
Lòng yêu nước, dạ trung thành sáng tỏ
Công trạng này hùng sử sẽ danh ghi
*
Vì Việt cộng, tôi đến đây tị nạn
Chữ Tự Do tôi trân qúi vô cùng
Bởi biết chắc ông không ưa cộng sản
Nên tôi gởi vàng. Xin cảm ơn ông ! *
Ngô Minh Hằng
* Thành ngữ Việt Nam: Chọn mặt gởi vàng. Nghĩa bóng: Tìm người xứng đáng để trao gởi niềm tin và nhiệm vụ quan trọng..

 

No comments:

Post a Comment