Saturday, March 23, 2019

CÁI TÂM

CÁI TÂM
 

 

Gian hùng, tâm Phật tâm Ma
Tưởng rằng người chẳng nhìn ra là lầm
Phật hay Ma đã tự tâm
Phật thì trong sáng, thanh âm hiền hòa
Không hề lật lọng điêu ngoa
Chân phương, nhân hậu, thật thà, từ bi
Ma thì xảo quyệt, sân si
Tay người bỏ lửa, ác chi cũng làm
Hại người miệng lại kêu oan
Ngoa ngôn vọng ngữ, điêu gian tuyệt kỳ
Tâm xà khẩu Phật lâm ly
Giả nhân nghĩa để che đi gian tà
Nhưng che thì cũng lòi ra
Bởi Ma hay Phật chính là CÁI TÂM

Bàng dân thiên hạ không lầm !
 

Ngô Minh Hằng
 
Ngôn ngữ nói lên tính cách, đạo đức và giáo dục đã được hấp thụ của người dùng nó. Qua ngôn ngữ, người ta nhận ra cái TÂM THIỆN hay TÂM ÁC, LƯƠNG HẢO hay GIAN MANH của người đó. Người xưa đã nói: VĂN LÀ NGƯỜI. Khi thấy một người nói xấu về một người khác, người hiểu biết không nghe. Mà nghe rồi thì đừng vội tin và không nên a dua nói lại. Thứ nhất, là người ngoại cuộc, không biết rõ nguyên do.  Thứ hai, a dua với việc xấu là tự bôi lọ danh dự của chính mình.  Chúng ta ai cũng biết rằng chỉ có tay sai VC hoặc những kẻ đánh mướn chửi thuê mới cố tình xuyên tạc, đánh phá người chống cộng. Trái lại, người Quốc gia có tư cách, hiểu biết, có giáo dục và lương thiện, không bao giờ phao tin thất thiệt, nhất là những tin có phương hại đến danh dự của người khác. Những kẻ cố ý chuyển tin thất thiệt hại người luôn có cùng đẳng cấp với kẻ phao tin.  Chúng ta cũng không nên quên rằng những kẻ đã bất lương, tung tin sai lạc về A,B,C,D được thì một ngày nào kẻ ấy cũng sẽ tung tin sai lạc về ta được. Khi thói quen xấu xa đó đã thành bản chất. Bản chất sẽ không thay đổi.
 
 

 

No comments:

Post a Comment