Thursday, June 13, 2019

NGỌN TRIỀU NHÂN BẢNNGỌN TRIỀU NHÂN BẢN

(Gởi các đoàn thể và cá nhân đang thực sự đấu tranh vì Tự Do Nhân Quyền và Tôn Giáo cho Việt Nam trên toàn thế giới. Riêng gởi về quê hương và đồng bào, những người đang thực sự dấn thân tranh đấu tại Việt Nam.)
Tổ quốc đợi một Ngọn Triều Nhân Bản
Để đấu tranh cho lẽ sống con người
Những tiếng thét đau thương vì cộng sản
Mong được ngọn triều đưa đến muôn nơi
 *
Khắp ba cõi, bao lớp người cùng khốn
Cướp trộm, gạt lừa, đĩ điếm, ăn xin
Lao nô nước ngoài mọi tầng bóc lột
Ôi tương lai là những bóng sao chìm !
 *
Cả tôn giáo cũng trùng trùng pháp nạn
Cửa từ bi phong tỏa đến muôn vòng
Dừng tay lại hỡi bọn người tàn ác
Kìa, thánh đường máu chảy đã thành sông!
 *
Nửa thế kỷ hơn, đủ rồi, thống khổ
Con mất cha, vợ trẻ bặt tin chồng
Khắp chốn công an, nhà tù, khủng bố
Đảng giết hại người yêu mến non sông!
 *
Đã đến lúc, hỡi toàn dân, chung bước
Dựng Ngọn Triều Nhân Bản cứu quê ta
Khẩu hiệu mị lừa, hành vi bạo ngược
Xưa lắm rồi vì ai cũng nhìn ra !
 *
Đã từ lâu những dòng sông độc dược
Chất cường toan cháy xạm cả chồi non
Mong một buổi sáng ngời muôn ngọn đuốc
Rực trời Đông dũng mãnh lửa sinh tồn
 *
Dưới đuốc lửa, hiện hình loài phản quốc
Xẻ Nam Quan, Bản Giốc hiến dâng Tàu
Xô dân tộc quê hương vào tủi nhục
Để ngọc ngà, ngôi vị đảng chia nhau
 *
Đất nước đang chờ ngọn triều hùng vĩ
Để đấu tranh cho lý tưởng, cho đời
Nơi xa thẳm, cuối vùng Đông Bắc Mỹ
Tôi cũng chờ từng phút ngọn triều ơi...
 *
Đâu hỡi Quang Trung, nước chờ rửa nhục
Hỡi Trưng Vương, dân đợi phút hồi sinh !
Và tôi đợi ngày quê hương quang phục
Hỡi Ngọn Triều, đem đến ánh bình minh !!!..


Ngô Minh Hằng

Tác giả dùng duy nhất một địa chỉ email Nmh5475@Aol.com và chỉ chịu trách nhiệm về hành vi ngôn ngữ của chính mình. Ngoài VC, VG và TAY SAI, NMH không có kẻ thù. Thơ của NMH và những lời vu chụp, xuyên tạc, đấu tố, thoá mạ của những kẻ ác lòng, của dư luận viên, của tay sai CS, của những kẻ đánh mướn, chửi thuê sẽ được phê phán, phân tích, gạn lọc bởi thời gian và bởi những tấm lòng công minh, lương hảọ

Những vị đã đọc thơ NMH suốt mấy chục năm qua hẳn nhận định được văn phong, lập trường Quốc gia trong sáng và kiên định của Nmh. Vị nào không nhận ra được, hay những kẻ cố tình chụp mũ, xuyên tạc, phun dơ, Nmh không có nhu cầu tranh cãi, không có bổn phận giải thích, kể cả những sự vu khống, buộc tội của "toà án nhân dân" hoặc sự ném đá giấu tay, lật lọng, trả thù, của người chồng đã ly di 37 năm về trước.

No comments:

Post a Comment