Friday, August 30, 2019

LỜI THƠ XUẤT PHÁT TỰ LÒNG


LỜI THƠ XUẤT PHÁT TỰ LÒNG
Cảm tác khi đọc tin trên NET vào tháng 6 và tháng 8/2019 tuổi trẻ và người dân Hồng Kông, khoảng trên dưới hai triệu đã kiên cường đứng lên đấu tranh đòi tự do, nhân quyền, chống lại dự luật dẫn độ về Tàu, trong khi dân số Hồng Kông chỉ có hơn bảy triệu người.
 
*
Hông Kông hơn bảy triệu dân
Mà gần hai triệu góp phần đấu tranh
Họ đấu tranh để giành tự chủ
Quyết không cho dẫn độ về Tàu
Kiên cường đoàn kết bên nhau
Đòi điều chính nghĩa, đòi câu nhân quyền
Vì quyền sống thiêng liêng chính đáng
Triệu hoa dù cách mạng nở tung
Người dân bất khuất Hồng Kông
Đã làm thế giới Tây - Đông nhìn vào
Họ ngưỡng phục phong trào cách mạng
Và cộng Tàu choáng váng âu lo
Xe tăng, súng đạn, tàu bò
Thiên An, chưa dám giở trò bất nhân
Trong sử sách bao lần cánh mạng
Giá tự do lênh láng máu đào
Những trang liệt nữ anh hào
Đã vì nghĩa cả bước vào đấu tranh
Họ vạch rõ lằn ranh Thiện / Ác
Và kiên cường dũng cảm đấu tranh
Hào hùng, cống hiến, hy sinh
Để mong dân nước hiển vinh cùng người
*
Hồng Kông thế, dân tôi, nhìn lại
Bảy lăm năm sao mãi cúi đầu ?!
Nhìn Việt cộng lạy Nga -Tàu
Quốc hồn, quốc thể đạp nhàu, xé tơi
Đưa tuổi trẻ vào nơi sa đọa
Xô giống nòi vào họa diệt vong
Xem thường tổ quốc non sông
Dâng Tàu xương máu cha ông, làm giàu
Dân, ai nói nửa câu chống đối
Là đòn thù, ngục tối tang thương
Việt Nam ơi, hãy can trường
Kià, Hồng Kông đã ngoan cường đứng lên !
Tuổi trẻ họ với niềm kiêu hãnh
Dám dấn thân nhận trách nhiệm mình
Dù bao gian khổ hy sinh
Quyết đem lại ánh bình minh cho đời
Ta, trăm triệu con người Hồng Lạc
Giống nòi ta không nhát, không hèn
Thì sao ta lại ngủ yên
Khi non sông Việt ngửa nghiêng vì Hồ ?!
Hãy đứng dậy cơ đồ tái tạo
Hãy hoàn thành hoài bảo ước mơ
Đứng lên giành lại cõi bờ
Sơn hà, trách nhiệm đang chờ ghé vai
Gần trăm triệu, hỡi ai yêu nước
Một triệu thôi, đảm lược, tự hào
Đứng lên, dòng thác tuôn trào
Ba đình sẽ bị đổ nhào, tan tương
Còn nếu cứ vui đường thác loạn
Thì Tân Cương Tây Tạng đón chờ
Tỉnh ra, dân tộc, cõi bờ
Đã trong tay Chệt và chờ diệt vong!
*
Lời thơ xuất phát tự lòng
Mong ai con Lạc, cháu Hồng đọc thơ...
Đọc rồi xin tỉnh cơn mơ
Đứng lên, cứu lấy cõi bờ Việt Nam !
Hồng Kông, người dựng bia vàng
Còn ta??? Xin dựng vinh quang giống nòi !!!

Ngô Minh Hằng
__._,_._

No comments:

Post a Comment