Monday, September 23, 2019

NÓI CHUYỆN VỚI NHỮNG BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎNÓI CHUYỆN VỚI NHỮNG BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ * Tội nghiệp quá sống trong vòng qũy đạo Mà sao không biết đất quấn quanh trờị.. Thấy giống sói, loài gian hùng trở tráo Lại ngây thơ vui thú, nhập trò chơi ? * Trò của sói toàn những trò ma giáo Hại người ngay, yêu nước, diệt nhân tài Chỉ những kẻ coi thường điều quả báo Mới sẵn lòng làm công cụ, tay sai * Mới tự nguyện làm bé quàng khăn đỏ Cho sói kia đem gian xảo phỉnh lừa Ngay cả lúc sói giả người nằm đó Bé vẫn gọi bà, bé vẫn ngây thơ.... * Ta tội nghiệp sự ngây thơ của bé Kiểu ngây thơ làm phương hại giống nòi Những ngây thơ không hồn nhiên như trẻ Mà vô cùng biển lận của trò chơi ... * Ta nhìn bé rồi bỗng nhiên tự hỏi Bé thật ngây thơ hay bé giả vờ ? Ngây thơ thật vì chưa nhìn ra sói Hay giả vờ vì cần đạt ước mơ ?... * Này bé ạ, ngây thơ nào cũng chết Vì bé gian hùng hơn sói được không? Và hỡi bé, cuộc chơi sau đoạn kết Bé dám nhìn người, nhìn núi, nhìn sông ??? Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment