Wednesday, October 2, 2019

Biếm thi THA HƯƠNG - NÈ, TUI NÓI THIỆT...
Biếm thi THA HƯƠNG

NÈ, TUI NÓI THIỆT...
 Cảm tác nhân ̣đọc bài "Trình độ ngữ vựng của Trump chỉ bằng... lớp 4 Tiểu học"

 *

Bác Trump có giỏi giang chi
Ngữ vựng của Bác hơn gì lớp Tư !
You nói rứa, tui ừ, chẳng cãi
Cãi tranh rồi, phải trái ích chi
Nhưng nên nói một câu gì
Để cùng thông cảm vẫn thì ước mong
Nè, tui hỏi thiệt lòng, thiệt dạ
Vậy thì you trí cả tài cao ?
Nhưng tài you tới mức nào
Mà you sợ cộng, chạy nhào giống ...tui ???
Còn Bác ấy, mèn ui, ngu tệ
Nhưng năm châu, người nể mới kỳ !
Bản thân tỷ phú, đáng chi
Nhưng còn tâm huyết, Bác vì non sông
Từ tuyên thệ, Tông Tông nhậm chức
Mấy năm dài công sức nên ghi
Cộng Tàu gian ác, hiểm nguy
Rứa mà với Bác, Tàu lì được không ?
Nhìn một chuyện biển Đông thì rõ
Đường lưỡi bò Tàu có còn khoe ?
Hay là cúi mặt nín khe
Thêm đòn thuế má Trump đè ngất ngư...
Ồ, Bác ấy lớp Tư mà thế
Thì hơn tên bằng để bên bằng
Thấy bày BỐN BẢY hung hăng
Mồm câm, mặt cúi rồi rằng ta hay
Nè, tui nhắn câu này, you nhé
Tài you cao có kẻ càng cao
Nhưng you lớp mấy, trường nào ?
Mà you viết lách tào lao wá Trời !?
Nay thiên hạ cào tơi you thế
You thấy gì trong bể càn khôn?
Nè, tui nói thiệt, đừng hờn
Đừng như lũ Vịt tạo cơn no cười
 *
Là ai, sao bới tội người ?
Thế gian, toàn vẹn trên đời, có ai !!!


Tha HươngNo comments:

Post a Comment