Wednesday, June 29, 2011

QUÊ HƯƠNG AI CHẲNG MUỐN VỀ

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Trăm nhớ ngàn thương lệ ướt đằm
Thấm cả vào thơ, từng chữ nghẹn
Lời sầu, nghĩa tủi, ý băn khoăn...
<!Read more -->

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Bà mẹ đường gân những vết bầm
Máu bán từng ngày khô cạn máu
Ngã vùi bên lộ buổi đầu nămXếp hàng ch bán máu ti Trung tâm Truyn máu
Huyết hc Hà Ni

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Áo gấm khoe sang giữa bụi lầm
Trí tuệ khoe giầu, khoe hạnh phúc
Khoe quyền, khoe lực, chẳng khoe tâm !
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Em gái mười ba đã má hồng
Phủ lớp son sầu lên tuổi ngọc
Thả đời trên đỉnh ngọn cuồng phong

 Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Em bé mồ côi góc chợ nằm
Bà lão chực chờ tô nước phở
Và người khách lạ thản nhiên ăn

Quê hương ai chẳng muô’n về thăm
Khi giới công nhân lệ rơ’t thầm
Bởi bọn cầm quyền và đa’m chủ
Dập vùi, bo’c lột qua’ vô tâm !

 Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Nghĩa địa thành ra chỗ nhảy đầm
Ruộng lúa, vườn cây thành khách sạn
Âm sầu, dương hận đã bao năm

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Ôi lệ hờn đau khó thể cầm
Người lính cô đơn trên chiê’c nạng
Bị thương thời Việt cộng xâm lăng ...

Quê hương ai chẳng muô’n về thăm
Bản Giô’c, Nam Quan đã na’t bằm !
Hỏi co’ đau lòng khi đất nước
Tây Nguyên, Hoàng Đảo ngập hờn căm ?

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Ngặt nỗi oan khiên chửa lấp bằng
Đời sống dân ta đầy tủi nhục
Ta về, thấy cảnh, có vui chăng???

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment