Sunday, June 26, 2011

THỨC DẬY ĐI THÔI

(Thân mến gởi đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, mọi thành phần. Gởi những đảng viên, công an và bộ đội tiến bộ, có tầm nhìn vào thực trạng đất nước, có lòng thương xót đồng bào và tinh thần yêu nước. Xin tất cả ACE, vì tương lai tổ quốc VN, chuyển đến thân bằng quyến thuộc của Quí Vị tại quê nhà.)
 
 
Hai mươi ba năm dưới ách độc tài
Tunisian dựng cơn bão nổi 
Họ vùng lên, đập tan đời tăm tối
Giành lại cho đời hạnh phúc, bình minh<!-- Read more -->
 
Ơi, Việt Nam, xin nhìn lại chính mình
Hơn sáu mươi năm độc tài lừa dối 
Tổ quốc đau thương vẫn chờ vẫn đợi
Tiếng trống Diên Hồng giục giã lòng ai
 
Hỡi những Quang Trung, hồn nước u hoài
Chờ Trưng -Triệu – Nguyễn - Lê-Trần-Ðinh-Lý 
Mau lên nhé, xin chung lòng, góp trí
Gần bảy chục năm quá đủ oan hờn
 
Dân số nước người mười triệu hoặc hơn
Sau hăm ba năm người ta vùng dậy
 
Tám chục triệu, mình nhiều hơn họ đấy
Gần bảy mươi năm sao vẫn ngủ vùi ...??
 
Thức dậy đi nào... dân tộc tôi ơi ...
Dân Chủ Tự Do không là tặng vật ! 
Mà phải đấu tranh một còn, một mất
Phải lấy máu mình rửa hận cho quê !!!
 
Sáu mươi sáu người oanh liệt nằm kia
Họ đã chết cho quê hương họ sống 
Ôi cái chết làm lòng người rúng động
Tô nghìn năm lịch sử nét huy hoàng
 
Cái chết anh hùng, chết ấy vinh quang
Xin kính cẩn đứng nghiêng mình ngưỡng phục 
Thà chết vinh còn hơn là sống nhục
Hỡi Việt Nam ! Tổ Quốc đủ đau rồi ...
 
Con cháu Tiên Rồng thức dậy đi thôi
Ðừng để thẹn với người trong bốn cõi ...
 
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment