Friday, April 20, 2012

NỖI BUỒN THÁNG TƯTháng Tư đất nát trời tan
 Máu người loang đỏ lá ngàn, nước sông
 Lúa không mọc ở cánh đồng
 Mà xương trắng lại chất chồng thành non
 Tháng Tư súng tủi , gươm hờn
 Sông đau từng mạch, núi buồn từng phân
 Rừng hoang lạ lẫm dấu chân
 Vầng trăng  tiền sử mấy tầng mây che
 Bốn phương âm khí não nề
 Ngọn roi qủy đỏ tái tê hồn người
 Tháng Tư ngọc vỡ, châu rơi
 Biển đông thủy quái say mồi trần gian
 Máu đào, sóng bạc, hòa tan
 Ai gây thảm cảnh da vàng?! Thương  ơi!
 Tháng Tư đau đớn phận người
 Hăm ba năm vẫn còn tươi vết bầm!!!


HẬN THÁNG TƯ
(gởi Đồng Bào và Quê Hương tôi nhân Ngày Quốc Hận)
Lại tháng Tư rồi có phải không?
Tháng Tư ? chưa nhắc đã đau lòng !
Tháng Tư!  Hai chữ sôi niềm hận
Cơ nghiệp bao đời của  núi sông...
Rơi trọn vào tay kẻ bạo cường
Nên giờ chìm đắm một  quê hương
Nên tan nát cả hồn dân tộc
Đau xót, trời ơi....Những máu xương !!!
Xương máu vì ai, hỡi Lạc Hồng
Đã cao như núi, chảy như sông
Mà sao xương máu thành vô nghĩa ???
Dân nước giờ đây lại khốn cùng ?
Quốc hận, riêng vinh một số người
Tháng Tư, bạo chúa nhảy lên ngôi
Tháng Tư, đảng nắm quyền sinh sát
Để cả giang sơn phải ngậm ngùi !
Ta hãy cùng nhau khóc Tháng Tư
Khóc thương Tổ Quốc đã đau nhừ
Rồi lau nước mắt, ta vùng dậy
Đập nát xiềng gông, phá ngục tù
Kìa, lửa Tây Nguyên đã rực trời
Nguyệt Biều chuông gióng tiếng ngàn khơi
An Giang đuốc cháy, thân người gục
Bản Giốc, Nam Quan khóc nghẹn lời....
Hận Tháng Tư nào chửa trả xong
Nam Quan thêm nhức vết thương lòng
Tay dơ, nước rửa tay ta sạch
Rửa Nước bằng gì cho Nước trong ??? ( * )
Hỡi những con dân Việt quật cường
Đã cùng non nước gánh đau thương
Xin đem tim, óc, đem hùng khí
Rửa sạch oan hờn cho cố hương!
( * ) Lời Vua Duy Tân hỏi cận thần " Tay dơ, lấy nước mà rửa, Nước dơ, lấy gì mà rửa ?"


KHI TỔ QUỐC ĐÃ VANG LỜI HIỆU TRIỆU
(Thân mến gởi  Đồng Bào mọi giới, mọi lứa tuổi, quốc nội và quốc ngoại)

Không thể được Nam Quan! Không vĩnh biệt !
Aỉ thiêng kia, đất cũ phải về ta
Núi sông này là xương máu Ông Cha
Thì con cháu sao buông lời vĩnh biệt ???
Mau, xin gióng những hồi chuông khẩn thiết
Để muôn người, bao thế hệ vùng lên
Giang sơn ta, niềm kiêu hãnh Rồng Tiên
Không cho phép bạo quyền chia cắt thế
Nào, ta hãy lấy khăn lau mắt lệ
Như  ngày xưa Nguyễn Trãi đã lần lau
Để dựng cho đời cơ nghiệp nghìn sau
Như Phù Đổng, Trưng Vương, như Ngũ Lão
Chỉ sông biếc mà thề lời Hưng Đạo
Gọi trăng vàng mài kiếm báu Đặng Dung
Việt Nam ơi, đâu hiển hách anh hùng ?
Xin hãy đáp tiếng hờn sông núi gọi !
Nhục bán nước  đã sóng gầm bão nổi
Trong chí hùng, máu thắm, trái tim son
Đừng ngôì yên, vuốt mặt, nuốt căm hờn
Hỡi toàn quốc, đã đến giờ hành động !!!
Dừng thụ động, đợi chờ và than khóc
Sử Lạc Hồng cần lắm những Quang Trung
Sát vai nhau mà gìn giữ núi  sông
Như một thuở những Vua Hùng dựng nước!
Ta đoàn kết là ta làm phải được
Nếu chưa xong, con cháu tiếp theo  đời
Hỡi Nam Quan, máu thịt của ta ơi !
Ta không thể nhìn bạo quyền chia cắt!
Đừng vì bởi an thân mà cúi mặt
Còn bạo quyền, tổ quốc mãi còn đau
Ta phải làm gì cho những đời sau
Cho ta nữa ? để giống nòi  rạng rỡ ?
Đã khóc tiếng đầu đời  là đã nợ
Nợ non sông, tổ quốc, nợ gia đình
Ta phải làm gì cho  đươc chết  vinh
Hơn sống nhục, sống một đời hèn yếu !
Khi tổ quốc đã vang lời hiệu triệu
Khi  hồn thiêng sông núi đã cần ta
Đứng lên nàọ Vì nước, hãy xông pha
Dẫu lấy máu rửa  hờn cho nhục nước !


NGÔ MINH HẰNG

No comments:

Post a Comment