Friday, April 13, 2012

THÁNG TƯ ĐÃ ĐỦ HỜN OANTháng Tư ! Lại một Tháng Tư ...
Hướng về đất Mẹ đau nhừ trái tim
Nỗi hờn vong  quốc đầy thêm
Ai xô quê gục dưới đêm kinh hoàng ?
Xô đời vào bể lầm than
Giết dân, bán nước, bạo tàn, triền miên ...
Tiếng người than khắp mọi miền
Khóc đời tăm tối, oan khiên, khốn cùng
Tiếng quê ba cõi não nùng
Vết dao đồ tể, bao vùng máu loang
Vì ai Hoàng, Bản, Nam Quan (*)
Và Tây Nguyên của Việt Nam mất rồi ?
Vì ai mà đất nước  tôi
Nay thành làng, tỉnh, cơ ngơi cộng Tàu ?!
 
Tháng Tư dạ xót lòng đau
Ai người yêu nước có sầu mất quê ?
Thì xin kiếm báu, trăng thề
Vùng lên cứu nước, lấy về núi sông !
Vì ta,  bất khuất Tiên Rồng
Quê ta, ta phải một lòng giữ quê
Không ai được phép cắt chia
Dâng cho Tàu cộng đất kia, sơn hà ...

Nhà ta, trách nhiệm của ta
Đừng chờ hàng xóm kẻo nhà vỡ tan
Tháng Tư  đã đủ hờn oan
Đứng lên, diệt bọn tham tàn, cứu quê !!!

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment