Monday, May 21, 2012

HỎA SƠN HẸN NHÉ GIỜ TUNG NỔ(gởi đôi người khuyên tác giả không nên lội ngược dòng sông và làm thơ đấu tranh lúc này chỉ hoài công, tốn giấy.)
 
Cứ bảo ta dòng sông lội ngược
cười thôi, ta chẳng trả lời đâu
lòng ta đã nặng tình sông núi
bày chục năm dài vẫn biển dâu
 
Cứ bảo ta cực đoan lạc hậu
không phù kẻ thịnh lại phù suy
cứ chê, cứ trách thơ tranh đấu
tốn giấy, hoài công, chẳng ích gì !
 
Nhưng chớ bảo ta đừng viết nữa
những bài thơ nuốt chẳng hề trôi
những bài thơ ấy, thơ tuyên án
lũ đảng vô lương chẳng tính người
 
Lũ đảng tham tàn, vô tổ quốc
giết người, cướp của, bán non sông !
tháng Tư, từ súng không còn nổ
sao những hờn oan lại chất chồng ???
 
Nước hóa nhà tù, dân hóa vật
oan khiên tang tóc hận thù khơi
người dân lương thiện đời cơ cực
sướng chỉ sài lang, bọn giết người !!!
 
Sướng chỉ tham tàn, loài thảo khấu
làm giàu trên những máu xương dân
kên kên, thêm lũ ôm chân giặc
xét nát thêm quê cả chục lần !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vì thế nên ta cần phải viết
để năm châu tỏ những vàng thau
để cho nhân loại không còn bị
lũ cộng lừa ngon, bóp yết hầu
 
Ta viết để cùng bao thế hệ
đứng lên đối mặt kẻ hung tàn
đem công bằng lại cho dân tộc
đòi trọn quê mình, nước Việt Nam !
 
Cứ bảo ta dòng sông lội ngược
ta cười và chẳng nói chi đâu
hỏa sơn hẹn nhé giờ tung nổ
quét sạch tàn hung khỏi địa cầu !
 
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment