Thursday, May 17, 2012

NẾU NHƯ THỰC CÓ LUÂN HỒINếu như thực có luân hồi
Ta xin từ khước làm người trần gian
Kiếp người trăm nỗi nghiệt oan
Sống là đã đủ gian nan mệt nhừ
Hơn thua từng chút danh hư
Áo cơm thôi đã chẳng từ hại nhau
Huống chi địa vị, sang giàu
Và bao ganh ghét cơ cầu sân si
Cuối cùng ai đã hơn chi ?
Chẳng qua nấm cỏ xanh rì mà thôi

Nếu như thực có luân hồi
Ta xin làm kiếp chim trời nhởn nhơ
Bốn phương bay khắp cõi bờ
Hót lên nốt nhạc lời thơ tuyệt vời
Reo vui cùng sóng ngàn khơi
Vi vu với gió hát lời núi sông
Từng xanh soải cánh vẫy vùng
Tung hô quyền lực vô song Ðất Trời

Nếu như thực có luân hồi
Ta xin từ bỏ cõi người bon chen !

 Ngô Minh Hằng

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete