Sunday, June 3, 2012

CẢM NGHĨ VỀ BẢN ÁN CỦA LÝ TỐNG(Xin gởi đến những người đặt lòng yêu nước lên trên tất cả)Tin này, lắm kẻ sẽ cười vui
Bởi trái tim kia chẳng ngậm ngùi
Dù thấy giặc Hồ đang bán nước
Và dân đảng bắt điếc - câm - đui !

Nếu không tị nạn chặn ngay đầu
Thì đảng giờ này lộng tới đâu !
Hải ngoại cộng treo cờ cộng đỏ
Cộng đồng cộng quậy, bỏ đầy sâu !

Ó Ðen nay đã bị tù đầy
Bởi đập văn công Việt cộng đây
Hỏi được bao người như Lý Tống ?
Dám làm điên cộng, dám ra tay ???

Hay là vuốt mặt đến coi show
Tiền góp giàu thêm lũ giặc Hồ ...
Mặc nước vặn mình, dân đổ máu
Ngồi xem giặc hát, cười, hoan hô  ???

Dù ai bất mãn Lý gần xa
Cũng thấy rằng anh chẳng phản nhà
Nếu chọn an bình, con với vợ
Thì sao tổ quốc có Kinh Kha !?


Than ơi Lý Tống bị tù thì
Nghị quyết cộng mừng đã khả thi
Và chúng vin ngay vào luật pháp
Ðạp lên chính nghĩa mở đường đi

Hỡi ai lòng nặng nước cùng dân
Xin dẹp riêng tư để dự phần
Tìm cách chung chia cùng Lý Tống
Ðể cho cộng thấy, cộng dừng chân !

Ðể tương lai đó có ai mà
Vì nước, dâng lòng hiến quốc gia
Sẽ chẳng thấy mình đơn độc bước
Và đường quang phục sớm khai hoa


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment