Sunday, October 21, 2012

THÔNG ÐIỆP CỦA THẾ KỶ 21
THÔNG ÐIỆP CỦA THẾ KỶ 21

(Ðể nhớ ngày 10/10/2012, Tuổi Trẻ Yêu Nước rải truyền đơn tại cầu An Sương Sài Gòn. Ðặc biệt, bài thơ này là lời tâm huyết, gởi  đến các đảng viên mọi ngành cảnh sát, công an, quân đội, những người đang phục vụ cho đảng CSVN để tiếp tay kéo dài một chế độ phi nhân, vong bản làm suy tàn tổ quốc. Mong đồng bào tiếp tay phổ biến giúp cho.  Tác giả xin biết ơn.)

Hỡi đồng bào khắp ba miền đất nước
Gìa trê, gái trai, phố xá, xóm làng
Ta không thể thờ ơ và nhu nhược
Mà phải cứu mình, cứu lấy giang san !
 *
Hãy đứng dậy, ngẩng đầu lên, đừng sợ !
Kìa oán hờn chất ngất đã trời cao
Ðảng cướp của ta ruộng, vườn, nhà cửa
Làm đời ta bao oan ức, nghẹn ngào !!!
 *
Ðảng làm giàu bằng mồ hôi nước mắt
Bằng cưỡi đầu và khóa miệng dân ta
Quan, Giốc, Tây Nguyên đã dâng cho giặc
Ðảng vẫn chẳng chừa biển, đảo, Hoàng Sa !!!
 *
 Đảng giết Tự Do, Công Bằng, Tôn Giáo
Nhưng xã hội đen đảng để đứng đầu !
Cướp bóc, hành hung, du côn, trở tráo
Làm quê hương đầy ai oán, u sầu !
 *
Ðảng đã phản chúng ta và tổ quốc
Ta phải vùng lên dẹp những bất bình
Ðấy, THÔNG ÐIỆP đã bay đi khắp nước
Từ trái tim Người Tuổi Trẻ công minh...
                      *                        
 Này cảnh sát, này công an, quân đội 
Anh có nghe tiếng thét tuổi đôi mươi ?
Hãy cầm súng bắn kẻ thù chặn lối
Đừng giết đồng bào ta nhé, anh ơi !!!
 *
Hãy quay súng bắn vào loài thú độc
Loài thú tham tàn bán nước, giết dân
Tuổi Trẻ chờ anh hát cùng dân tộc
Bản hùng ca giữ nước, diệt vô thần !
 *
Anh hãy nhìn xem ai gây tội ác
Ai bán giang sơn, ai giết dân lành ?
Nay Tuổi Trẻ đứng lên làm cách mạng
Kêu gọi người vì chính nghĩa, đấu tranh !
Khi dân tộc, quê hương bừng thức dậy
Thì anh đừng mê nữa, giấc cường toan
Nếu dừng lại là anh lùi lại đấy
Ðảng phỉnh lừa anh, đảng quá bạo tàn
Ðảng gạt anh rằng "Ngụy nhào, Mỹ cút"
"Giải phóng dân lành, bảo vệ quê hương"
Nay, rõ nhé, đảng lạy Tàu, bán nước
Uống máu dân đen. Phải đảng lật lường ?
 *
Nhưng anh ạ, kìa bình minh đã rạng
Ðêm sắp tàn, tổ quốc sẽ hồi sinh
Kẻ đền tội trước toàn dân là đảng !
Mau nhé, hồi tâm kẻo thiệt chính mình
 *
Hãy đứng lên anh, đứng cùng Tuổi Trẻ
Ðứng với đồng bào, giữ lấy quê hương
Ðừng nghe đảng giết dân lành anh nhé
Nước đủ nát rồi, dân đủ đau thương !!!
Ngô Minh HằngNo comments:

Post a Comment