Monday, October 15, 2012

XIN TIỄN BƯỚC ANH, NGƯỜI THƠ BẤT KHUẤT
(Tiễn chân Ngục sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN, người Thi Sĩ Đấu Tranh cho một Việt Nam Không Cộng Sản, từng bị bạo quyền Việt cộng nhốt tù 27 năm, vừa bỏ lại đau thương của dâu biển kiếp người để về nơi bình an miên viễn sáng ngày 2/10/2012 tại miền đất tạm dung, Nam California, Mỹ Quốc)


 


Người bạn gọi báo tin anh vừa mất

Tôi thấy lòng mình chùng xuống, mênh mông 
Anh đi rồi à ? Người Thơ Bất Khuất ...
Để lại dòng thơ máu lệ Lạc Hồng !


Ôi những dòng thơ viết trong ngục tối
Xiềng xích, gông cùm, đói, bịnh, hờn đau 
Đấy, tội ác của tà quyền Hà Nội
Bán nước, lừa dân, thờ lạy Nga - Tàu!


Tôi đọc thơ anh, lòng đau muối xát
Thương quá tài năng, xót quá phận người
Hai muơi bảy năm hung đồ chà đạp
Thơ vẫn hiên ngang, hào khí tung trời


Thơ đã bay cao vang rền bốn cõi
Lay gọi người trúng độc tỉnh cơn mê
Giục nhân loại, lương tâm, lên tiếng nói
Về một Việt Nam thảm khốc, ê chề ...


Đã sắp rồi anh ngày quê quang phục
Dân vùng lên đòi quyền sống con người
Lấy máu Tiên Rồng rửa hờn quốc nhục 
Chính nghĩa, cờ Vàng rực rỡ muôn nơi


Sáng hôm nay tôi nghe tin anh mất
Bỏ lại đau thương dâu biển kiếp người
Anh biết đấy, khi buồn vui chất ngất
Bút sẽ thành thơ chảy với dòng đời


Tôi viết bài thơ tiễn anh về đất
Lòng đất hiền, anh ngủ nhé, ngàn thu ...
Thôi, đã hết những hờn đau oan khuất
Chỉ còn Thơ chiến đấu diệt quân thù


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment