Tuesday, January 1, 2013

DỪNG NGAY LẠI NHỮNG DÙI CUI NẮM ĐẤM....


DỪNG NGAY LẠI NHỮNG DÙI CUI NẮM ĐẤM...

(Gởi các cấp lãnh đạo, mọi ban ngành trong quân đội, công an nhân dân của nhà nước VC, những người đang mê mải chức, tiền, nhắm mắt bịt tai trước đau thương thảm họa của quê hương dân tộc mà cúi đầu làm công cụ cho đảng tư bản đỏ, tiếp tay bạo quyền Việt cộng ̣đàn áp khủng bố đồng bào VN.  Mong các bạn giúp Nmh phổ biến rộng rãi giùm. Vô vàn cảm tạ.)


*

Dừng ngay lại những dùi cui nắm đấm

Vào miệng vào đầu vào ngực dân oan
Dừng ngay lại những chân giày tàn nhẫn
Đạp mặt người cùng nòi giống Việt Nam
*

Anh có biết những nạn nhân khốn khổ
Họ là ai, anh đánh giết đấy không ?
Họ, những kẻ với anh cùng quốc tổ
Cùng màu da, cùng máu thịt Lạc Hồng !
*
Họ là chú, cha, cậu, dì, cô, bác
Là anh chị em, bằng hữu, đồng bào
Góp xương máu một thời xây dựng đảng
Bị đảng lừa khi chễm chệ ngôi cao
*
Đảng đã tham lam, bạo tàn, thống trị
Bán nước cho Tàu, khúm núm lạy thưa
Nhưng chà đạp dân, cướp, vơ từng tí

Anh giết đồng bào giùm đảng, thấy chưa ?
*
Đảng thưởng công anh, tăng lương, lên chức
Chức lương kia là mạng sống dân lành
Hãnh diện gì đâu, chỉ thêm ô nhục
Vì chức - lương do đánh mẹ, giết anh ...
*
Nhà của dân đảng cướp bằng "qui hoạch"
Non sông chung thì đảng cắt dâng Tàu
Dân đứng lên đòi, tại sao anh đánh ?
Ai đúng, ai sai, cứ hỏi hoàn cầu ...
*
Đáng lẽ ra, các anh nên với họ
Cùng dân lành mà trừ diệt tàn hung
Sống để làm người, đừng làm giòi bọ
Có thương dân thương nước mới anh hùng ! 
*
Hãy đứng với dân đòi về tổ quốc
Tổ quốc chờ anh vá vết thương đời
Đừng "vô cảm" mà tiếp tay bán nước
Đừng sống đời ác thú các anh ơi !...
*
Dừng ngay lại những dùi cui nắm đấm
Vào mặt vào đầu vào ngực dân oan
Hãy quay súng vào lũ người tàn nhẫn
Đã giết dân lành, đã bán Việt Nam !


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment