Wednesday, January 23, 2013

LỜI NGUYỆN CẦU XIN KÍNH DÂNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM

 

 Cảm xúc nhân tin Tượng Đức Mẹ tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở  Sacramento Rơi Huyết Lệ
 
Nhìn nhân loại trong nghiệt ngòi dâu bể
Trong hận thù, trong tội lỗi đau thương
Mẹ sầu muộn, mắt tuôn dòng huyết lệ
Như xót xa cho muôn cảnh đoạn trường
 
Con nhìn lệ chảy dài từ mắt Mẹ
Mà xốn xang, bao cảm xúc dâng đầy
Vâng,  thưa Mẹ, tình hình trong bốn bể
Qúa thăng  trầm....con biết nói sao đây !?
 
Có phải Mẹ thấy những lòng hung hiểm
Thấy sân si tàn ác ngập lên đời
Thấy đạo đức, thấy lương tâm khánh kiệt
Nên đau buồn mà huyết lệ tuôn rơi ???
 
Hay mẹ thấy những đàn con lưu lạc
Lòng quang minh, trung nghĩa chẳng còn bao
Thấy vực thẳm, thấy bờ sâu kiếp nạn
Mẹ sầu lo nên mắt lệ tuôn trào ???
 
Thì xin Mẹ với trái Tim Vô Nhiễm
Hãy đưa tay ban muôn phép nhiệm màu !
Cho kẻ ác sửa mình mà cải biến
Cho lòng lành, nhân loại biết thương nhau !!!
 
Ôi, Trinh Nữ! Me.nhân từ, thánh thiện !
Mẹ quyền năng, hiền đức, Mẹ đồng trinh!
Xin ghé mắt, thương đàn con nước Việt
Ban dựng đời vui, dân chủ, công bình !!!
 
 
Ngô Minh Hằng
 
Virgin Mary Statue
Seen Crying Tears Of Blood
 
(CBS 13) SACRAMENTO There are often reports of statues or paintings of the Virgin Mary crying. There are even websites that chronicle the occurences. But it's not often there are sightings in your own backyard.
 
Overnight, some parishoners say they witnesses a 'miraclé saying they saw the statue of the Virgin Mary crying tears of blood at the Vietnamese Catholic Martyr's Church in Sacramento Countỵ
 
We sent a crew there this morning, and you can clearly see some kind of red streaking on the face of the statuẹ A steady stream of parishoners came to see and worship in front of the statuẹ For many it was a very emotional experiencẹ Many were crying, others were praying the Rosarỵ
 
CBS 13's Marcy Valenzuela will have more on this story tonight on KOVR 13 News At 5:00.
 
If yoúd like to see the Virgin Mary statue yourself, the church is located along Highway 16 at 10371 Jackson Road just east of Bradshaw.
 

No comments:

Post a Comment