Friday, September 13, 2013

LUẬT CÔNG BẰNG


 


LUẬT CÔNG BẰNGKhông điều ác chi cộng chẳng dám làm
Từ bán nước đến bán thần buôn thánh
Ðem Phật - Chúa ra đấu trường cộng đánh
Gây hỏa mù, che tội bán quê hương

Chẳng tôn giáo nào cộng kính, cộng thương
Nếu trọng vọng là giả vờ trọng vọng
Ðể cộng thi hành ý đồ tàn độc
Xong, đá văng khi đạt mục tiêu rồi

Nền dân chủ nào cộng chẳng khuấy hôi
Sai lũ nằm vùng bới bèo ra bọ
Cộng cốt phá cho nhà tan nước vỡ
Nước nát rồi, đánh phá vẫn không ngưng

Hải ngoại theo ra, cộng xử luật rừng
Ðem tướng tá, đem người hiền cộng tố
Miệng xoen xoét yêu đồng bào, lãnh thổ
Nhưng bán quê hương nhưng giết dân lành

Cộng thấy ai vì chính nghĩa, đấu tranh
Mà chống cộng hoặc làm thơ tố cộng
Thì cộng trả thù, bôi đen, lăng nhục
Cho ê chề, cho chán nản mà buông

Ai chuộng công bình, đau nỗi quê hương
Mà binh vực người kiên trì đả cộng
Thì cộng hè nhau cướp rồi nổi trống
Ðe dọa, mỉa mai, lấy thịt đè người

Xin hãy nhìn vào sử đảng mà coi
Người chống đảng, đảng dã man trù dập
Thì Ngô Minh Hằng đảng ta phải đập
Tiếng thơ hùng đảng phải triệt tiêu thôi ...

Hỡi đảng, hồi tâm mà để làm người
Mà phục vụ cho nhân quần xã hội
Ðừng đắm mãi trong trầm luân tội lỗi
Kẻo bờ mê bến lú nghiến tan đời

Bởi trước sau chi thì vẫn có Trời
Trời phù trợ người tâm lành ý thiện
Còn kẻ  bất lương, gian hùng, qủi quyệt
Nghiệp dữ theo, vì đó, luật công bằng !


Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment